“21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu”: Ulusal Sempozyum Bildirileri, Hatay, 2001