Bölümümüz Uzaktan Eğitim Sorumluları

Öğr. Gör. Korcan Doğan: Korcand@yahoo.com

Arş. Gör. İhsan Özkol : ihsanozkol@gmail.com