Doç. Dr. Hakan AnameriçÖğrenim Durumu
 
1995-1999
Lisans
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphanecilik Bölümü / Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı
 
2000-2003
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
 
2003-2008
Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Görevler
 
2002-2008
Ar. Gör.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  
 
2008 -2009
Ar. Gör. Dr.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  
 
2009-2011
Yrd. Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  
 
 2011-
Doç. Dr.
Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Projelerde Yaptığı Görevler
 
TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Projesi, TÜBA, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alt Bölümü’nün Hazırlanması. 2004.
Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler Kütüpahanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alan Uzmanlığı.
(Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. (2011). Yay. Haz.: Afet Kutlu, Sevim Yücesan ve Hüseyin İçen.Ankara: TÜBA.)
 
TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında 107K195 Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Projesi’de Araştırmacı 2009.
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
Eylül 2004 - Eylül 2006 arası Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.
 
Eylül 2004 - Kasım 2007- Türk Kütüphaneciler Derneği'nin yayın organı olan "Türk Kütüphaneciliği" dergisinde yardımcı editörlük görevi.
 
Kasım 2008 - Ocak 2011 Türk Kütüphaneciler Derneği'nin yayın organı olan "Türk Kütüphaneciliği" dergisinde yardımcı editörlük görevi.
 
Arşiv Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2010).
 
Stratejik Bilgi Yönetimi Derneği Üyeliği (2010)
 

Dersler

Lisans
 
Bilgisayar ve Bilgi Ağları I (Güz 2 Kredi)
 
Bilgisayar ve Bilgi Ağları II (Bahar 2 Kredi)
 
Genel Danışma Kaynakları I (Güz 2 Kredi)
 
Genel Danışma Kaynakları II (Bahar 2 Kredi)
 
Sistem Analizi (Bahar 4 Kredi)
 
Arşivciliğe Giriş (Bahar 2 Kredi)
 
Bilginin Gelişimi (Bahar 4 Kredi)
 
Kitapdışı Materyaller (Güz 2 Kredi)
 
Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi (Genel)
 
Yazma ve Nadir Eserlerin Korunması
 
 
Yüksek Lisans
 
Yazma ve Nadir eserlerin Bibliyografik Denetimi (Tanımlama - Niteleme Ölğütleri ve Değerlendirme) (Güz)

Belge - Bilgi Güvenliği (Bahar)
  
 
Doktora
 
Filatelik, Nümizmatik ve Kartografik Materyalin Organizasyonu (Güz)
 
 
Seminer
 
Bilginin Toplumsallaşması ve Bilgi Merkezleri
 

ESERLER

Kitaplar
 
1. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda Başkent Ankara Seçmeler (1922-2008). Ankara: VEKAM.
 
2. Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda İstanbul. Ankara T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü.

3. Karakaş, Sekine, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. (2009). Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 

4. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz. (2007). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
5. Odabaş, Hüseyin ve Hakan Anameriç. (2006). Bilgi... Ankara: Referans Yayınları.
 
6. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2004). TBMM Kütüphanesi'nin Kuruluş Süreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları: Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi: Mukaddime. Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.

Makaleler
 
1. Anameriç, Hakan. (2011). "Kurum Arşivlerinde Ayıklama ve İmha İşlemlerinin Uygulanması ve Belediye Arşivleri". Yerel Yönetim ve Denetim, 16 (2): 16-21.
 
2. Anameriç, Hakan. (2011). "Türk Kızılayı'nın (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti) Savaş Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri (1912-1922)". Erdem, 58 (2009): 19-44. [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı].
 
3. Anameriç, Hakan. (2010). "Kurum Arşivi Olarak Belediye Arşivleri". Yerel Yönetim ve Denetim, 15 (11): 8-13.
 
4. Anameriç, Hakan. (2010). "Belediyelerde Arşivin Önemi". Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 20 (194): 7-12.
 
5. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). "Rasadhane-i Amire'ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49 (2): 223-244. [MLA-Modern Language Association of America International Bibliography]. Tam Metin
 
6. Anameriç, Hakan. (2009). "Government Publications and Gray Literature in Turkey". Journal of Academic Librarianship, 35 (5): 486-492. [SSCI, ISI].
 
7. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)". Libri, 59 (4): 145-154 [SSCI, ISI].
 
8. Anameriç, Hakan. (2009). "Belgelerle Atatürk ve Kütüphaneler". Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XXIV (71): 485-512. [K.G. Saur Verlag München - Turkish Biographical Archive TBA - ABC - Clio Library - Ulrich's International Periodicals Directory].
 
9. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Türk Matbaacılığının Önemli İsimlerinden Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Matbaası". Erdem, 54 (2009): 149-188. [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı].
 
10. Karakaş, Sekine H., Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2008). "How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example". Library Collections Acquisitions and Technical Services, 32 (1-2): 86-91. [SSCI, ISI].
 
11. Anameriç, Hakan. (2008). "Mustafa Kemal Atatürk'ün Afet İnan'da Kalan Kitapları". Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21 (63): 1115-1140.  [K.G. Saur Verlag München - Turkish Biographical Archive TBA - ABC - Clio Library - Ulrich's International Periodicals Directory].
 
12. Anameriç, Hakan. (2008). "Türkiye'de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 48 (1): 109-122. [MLA-Modern Language Association of America International Bibliography]. Tam Metin
 
13. Anameriç, Hakan. (2008). "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi". OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), (19): 53-78. Tam Metin
 
14. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2008). "XI-XVI Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim" Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 23 (2 Aralık): 35-56. [Index Islamicus, Türkologischer Anzeiger ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı]. Tam Metin
 
15. Anameriç, Hakan. (2008). "2004-2006 Yılları Arasında Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Kullanılması ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili Bir Değerlendirme". Bilgi Dünyası, 9 (1): 225-229. [LISTA]. Tam Metin
 
16. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2007). "Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor". TTK Belgeler, XXVII (31): 91-111 (22 belge ile birlikte).
 
17. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). "Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 401-407. [LISTA]. Tam Metin
 
18. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). "Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi: Bina ve Derme Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 393-400. [LISTA]. Tam Metin
 
19. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). “Kopernik’in Doğduğu Ev ve Kopernik Müzesi”. Bilim ve Ütopya, 13 (150): 37-40.
 
20. Anameriç, Hakan. (2006). "İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 20 (2): 195-201. [LISTA]. Tam Metin
 
21. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç.  (2006). “Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries)”. Libri 56 (4 December): 252-263, (2006). [SSCI, ISI]. Tam Metin
 
22. Anameriç, Hakan. (March-June 2006). “Stamps as an Information Source in the National Library of Turkey”, Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 30 (1-2): 117-127. [SSCI, ISI]. 
 
23. Anameriç, Hakan. (2005). "Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü". Bilgi Dünyası, 6 (1): 15-35.  [LISTA]. Tam Metin
 
24. Anameriç, Hakan. (2005). "Yönetim Bilgi Sistemleri ve Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45 (2): 25-44. [MLA-Modern Language Association of America International Bibliography]. Tam Metin
 
25. Anameriç, Hakan. (2005). "Bursa Yazma ve Eski Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği 19 (4), 467-470.  [LISTA]. Tam Metin
 
26. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. "Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale". Felsefe Dünyası, 2004/1, 170-186 (2004). [The Philosopher’s Index]. Tam Metin
 
27. Anameriç, Hakan. (2004). "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi - The Effect of Information Systems on Information Centers' Management". Bilgi Dünyası, 2004, 5 (2): 168-186.  [LISTA]. Tam Metin
 
28. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2003). "E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı - E-Book Technology and Its Use". Türk Kütüphaneciliği, 17 (2): 147-166. [LISTA]. Tam Metin

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
1. Anameriç, Hakan. (2011). "İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri: XIX.-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları". 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul'da Bilim ve Kültür Kurumları = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings II. içinde (527-564). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

2. Anameriç, Hakan. (2009). "Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından Çok Partili Döneme Kadar Olan Dönemde Siyasi Yapı ve Kütüphaneler". Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler: Müzeler, Arşivler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları = International Congress of North African and Asian Studies Papers: Museums, Archives, Libraries, Publishers, Copyright Issues - ICANAS38 10-15 Eylül 2007, Ankara içinde (45-67). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 
3. Anameriç, Hakan. (2008). "History of Maps and Important Map Collections in Turkey". 30th MELCOM (Middle East Libraries Committee) International Conference. http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfoxford-papers08.shtml'dan 04.11.2008 tarihinden itibaren erişilmektedir.
 
4. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2008). "Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi: Records Sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country". Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers 5-7 June 2008, Edirne içinde (108-117). Yay. Hazl: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü.
 
5. Rukancı, Fatih ve H. Anameriç. "Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü" Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium Proceedings içinde (330-338). Hzl: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (2004).
 

Kitap İçinde Bölüm / Yayınlanmış Ulusal Bildiri
 1. Anameriç, Hakan. (2011). "Özel Arşivler: Türleri ve Türkiye'den Örnekler". 45. Kütüphane Haftası Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (71-84). Ankara: VEKAM.
 2. Anameriç, Hakan. (2011). "Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni: E-Kitap". 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (75-88). Ankara: VEKAM.
 3. Anameriç, Hakan. (2011). "Book's Quest: From Past to Future: E-Book". In 44th Library Week Book's Quest: From Past to Future April 4th, 2008, Ankara Proceedings (75-88). Ankara: VEKAM.
 4. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2010). "Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği Bildiri Kitabı 14-16 Ekim 2009, Ankara içinde (163-170). Yay. Hazl.: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 5. Anameriç, Hakan. (2006). "Bilgi Sistemleri". Bilgi... içinde (23-44). Edi: Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç. Ankara: Referans Yayınları. 
 6.  Anameriç, Hakan. (2005). "Bilgi Sistemleri ve Yönetimde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı". Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri içinde (121-174). Ed.: Coşkun Can Aktan ve İstiklal Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi.
 7.  Anameriç, Hakan. (2004). "Ortaçağ'da Bilgi Üretimi ve Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (129-137). Yayl. Hzl: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 8. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri”. Tülin Aren’e Armağan içinde (29-54). Haz: İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.

TV Programı

1. Kanal B televizyonu için Nazlı Çamur tarafından hazırlanan Bunu Bir Türk Yaptı: Bir Şehzade'nin Düşü (Bölüm 1) adlı programa "Fatih Dönemi Kütüphaneciliği ve Molla Lütfi" konularıyla katkıda bulunulmuştur. 2007.

2. Kanal B televizyonu için Nazlı Çamur tarafından hazırlanan Bunu Bir Türk Yaptı: Bir Şehzade'nin Düşü (Bölüm 3) adlı programa "Fatih Dönemi Kütüphaneciliği ve Molla Lütfi" konularıyla katkıda bulunulmuştur. 2007.

3. TRT AVAZ kanalında 10.01.2012 tarihinde canlı olarak yayınlanan Yenigün adlı programa "Osmanlılardan Cumhuriyet Dönemine Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Teknolojilerinin Kütüphaneciliğe Yansımaları" konusuyla katkıda bulunulmuştur.Çeviri / Transkripsiyon
 
1. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "İfade-i Meram". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (9-10). Tıpkı Basım. Ed: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
2. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Lehistan ve Türkiye ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (18-19, 21). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
3. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Lehistan'a Bir Nazar ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (35, 37-39). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
4. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "İstanbul'da Leh Sergisi ve Ehemmiyeti ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (61-62, 64-65). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
5. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Hal-i Hazırda Lehistan Sanayi". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (116, 119). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.  
 
6. “Ankara Vilayetindeki Kütübhanelere Dair”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (1-2). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
7. “Bir İhtiyâc-ı İrfânımız: Ankarada Bir Millî Kütübhânemiz Olmalı”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (19-23). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
8. “İstanbul’da Mevcud Kütübhaneler”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (32-36). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
9. “Kitabiyyat”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (37-43). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
10. “Kütübhanelerde Islahat Mübnasebetiyle”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (136-147). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
11. “Milli Kütübhane”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (175-179). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
12. “Sivas, Amasya ve Tokad Vilayetlerindeki Kütübhanelere Dair”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (192-195). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
13. “Okumak Zevki ve Kitablar”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (180-191). Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
14. "Kütübhanelerin Suret-i İdaresi Hakkında Neşr İdilen Talimatnamedir". (2006). Transkribe eden: Hakan Anameriç. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (64-69). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.
 
15. "Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye Nizamnamesidir". (2006). Transkribe eden: Hakan Anameriç. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (70-87). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.
 
16. "Müessesat-ı İlmiyyede Kütübhaneler". (2005). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 266-277. Tam Metin
 
17. "Mühim Bir Kütübhâne". (2004). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciliği, 18 (3), 327-328. Tam Metin
  

Yurtiçi-Yurtdışı Seminer / Eğitim / Panel / Konferans Faaliyetleri
 
1. 26-31 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen 48. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2012'de Nevşehir Ünversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Osmanlıdan Günümüze Kütüphane Kültürü" konulu panele davetli konuşmacı olarak "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü" başlıklı sunumla katkıda bulunulmuştur.

2. 22-26 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması", "Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi" ve "Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları" başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.

3. 6-9 Haziran 2011
tarihleri arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı BİS 15.06 Nolu Standart Kodu çerçevesinde düzenlenen "Bilgi, Belge ve Arşiv Yönetimi" konulu eğitim programına "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Uygulanması", "Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi", "Ayıklama ve İmha İşlemleri" ve "Arşiv Malzemesi Devri - Taşra İmha İşlemleri" başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.
 
4. 25-27 Mayıs 2011 ve 1-3 Haziran 2011 tarihleri arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi başlıklı eğitim programında "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", "Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi" ve "Kamu Kurumlarında Ayıklama ve İmha İşlemleri" başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.
 
5. 17-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması", "Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi" ve "Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları" başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.
 
6. 14-20 Şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması", "Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi" ve "Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları" başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.
 
7. 13-17 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi - Arşivcilik Mevzuatı ve Terminolojisi", "Kurum Kültürü ve Belge/Arşiv Yönetimi İlişkisi" ve "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Belge Yönetimi" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
 
8. 14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Standart Dosya Planı, Arşiv Düzenlemesi ve Dosyalama İşlemleri" başlıklı eğitim programına "3473 Sayılı Kanun Uygulamları" ve "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
 
9. 29 Mart - 4 Nisan 2010 tarihlerinde 46. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 30 Mart 2010 tarihinde "Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar" adlı panelde "Bilimsel Çalışmalarda Kitapdışı Materyalin Önemi" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
10. 1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen "Aylık Konferanslar Dizisi"nde "Bilgi Kaynağı Olarak Pullar: Posta Pullarında Başkent Ankara" başlıklı sunum yapılmıştır. Tam Metin
  
11. 5-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Ankara'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nde "İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Haytına Etkileri (XIX., XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları" başlıklı bildiri sunulmuştur.
  
12. 31 Mart - 6 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen 44. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 3 Nisan 2008 tarihinde "Cumhuriyet Dönemi Yasama Erkinin Kütüphaneye Bakış Açısı; Fikir ve Sanat Eserlerinin Derlenmesi" başlıklı oturumda "Türkiye'de Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Siyasi Yapı ve Kütüphaneler" başlıklı bildiri sunulmuştur.
  
13. 28 Ocak - 8 Şubat 2008 tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Kütüphanecilik Hizmetiçi Eğitim Kursu" adlı programa "Bilgi Çağı ve 21. Yüzyıl", "Kitapdışı Materyaller" ve "Kütüphanecilikteki Son Gelişmeler" adlı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
 
14. 10-15 Eylül 2007  tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Africa Çalışmaları Kongresi / International Congress of North African and Asian Studies ICANAS38 adlı kongrede 14 Eylül 2007 tarihinde "Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından Çok partili Döneme Kadar Olan Süreçte Siyasi Yapı ve Kütüphaneler" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
15. 30 Nisan - 11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Kütüphanecilik Kursu" adlı programda "Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler", "Bilgi Erişim Sistemleri", "Kütüphaneciliğin Tarihsel Gelişimi" ve "Kütüphanecilikteki Son Gelişmeler" başlıklı dersler anlatılmıştır.
 
16. 26 Mart - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 28 Mart 2007 tarihinde "AB Yüksek Öğretim Programı Erasmus ve Kütüphanecilik Eğitimi" başlıklı panelde "ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı ve Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Deneyimi" başlıklı bildiri sunulmuştur. Tam Metin
 
17. 08-22 Mayıs 2006 tarihleri arasında Socrates/Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Torun Nicolaus Copernicus, Institute of Information Science and Bibliology'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak "Libraries in the Ottoman Empire (XIVth and XVIIIth Centuries)" ve "Stamps as an Information Source" konulu dersler / seminerler verilmiştir.
 
18. 25 Kasım 2005 tarihinde 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi / 6th International Congress on Turkish Culture'de "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
19. 28 Mart - 3 Nian 2005 tarihleri arasında düzenlenen 41. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 31 Mart 2005 tarihinde Etimesgut Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu'nda "Öğrenen Toplumda Okul Kütüphaneleri" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
Sergiler
 1. 21 Ekim - 15 Kasım 2009 tarihleri arasında VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 2. 18 Kasım - 13 Aralık 2009 tarihleri arasında TAD (Türk-Amerikan Derneği)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 3. 28 Aralık 2009 - 13 Ocak 2010 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi'nde "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 4. 1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde  "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.

Diğer Yayınlar 
 1. Pullarda Ankara - Ziraat Bankası. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (190-Mayıs 2011): 2.
 2. Pullarda Ankara - Ankara Keçisi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (189-Nisan 2011): 2.
 3. Pullarda Ankara - A.Ü. DTCF. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (187-Şubat 2011): 2.
 4. Pullarda Ankara - Paraşüt Kulesi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (186-Ocak 2011): 2.
 5. Türk Kütüphaneciliği: Yazarlar ve Okurlar İçin Rehber. (2007). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Atıflar / Citations
 1. Dönmez, Süleyman. (2004). "Ortaçağ Felsefesi'ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim". Bilimname 2 (6, 2004/3): 201-210.
 2. Gürcan, Halil İbrahim. (2005). "E-Kitap Yayımcılığı ve Uygulamaları". http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/54.doc
 3. Kurulgan, Mesut. (2005). “Bilgi Teknolojilerinin BBM’lere Getirdiği Yenilikler”. Bilgi Dünyası 6 (2): 171-192.
 4. Koç, Serkan ve Özgür Koşaner. (2005). "Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif: Bir Uygulama Örneği". II. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirileri 3-4 Haziran 2005 İzmir içinde (74-89). Haz: E. Alıcı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 5. Barutçu, Esin. (2006). “Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynaklarının Etkinliğini Sağlamada Yetkinlikle”. Bilgi Ekonomisi içinde (145-163). Edi. Nihal Kargı. Ankara: Ekin Yayınları.
 6. Öztemel, Ercan and Seher Arslankaya. (2006). "Enterprise Knowledge Management Model". Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems May 29-31, 2006 Sakarya içinde (1260-1269).
 7. Kurulgan, Mesut. (2006). "Bilgi Toplumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (162-180). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Ünivesitesi.
 8. Çakırer, Mehmet Akif. (2006). "Bilgi Toplumunda Kütüphaneler ve ABD'deki Urbana Free Library Örneği". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (280-286). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Ünivesitesi. 
 9. Planlama Felsefesi. (2006). Edi: Töre Seçilmişler [ve diğerleri]. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 
 10. Keseroğlu, Hasan S. (2006). Kataloglama Kuralları: Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2. Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Bsk. İstanbul: MEP Kitap.
 11. Çiçek, Niyazi. (2007). "Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü". Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (235-244). Yay. Hazl: Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 12. Antalyalı, Ömer Lütfi. (2007). "Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007/2 (6): 25-40. 
 13. Afzali, Mehdi. (2008). "Tahlili ber Amar-ı Nesh-i Hatt-ı Farisi Mevcud der Kütübhanehay-ı Türkiye". Devre-i Cedid 3 (1387, Güz): 73-99.
 14. Atılgan, Doğan. (2008). "Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi". Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 451-458. 
 15. Rukancı, Fatih. (2008). "Osmanlı Devleti'nde Arşivcilik Çalışmaları". Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 414-434.
 16. Vural, Beril Akıncı ve Ayda Sabuncuoğlu. (2008). "Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyadan Bir Bakış" Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (Temmuz, 2008): 5-19. ISSN 1302-2863 (Elektronik Dergi).
 17. Coşkun, Eyyup ve Seda Taş. (2008). "Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (10): 59-74. 
 18. Yılmaz, Bülent. (2009). Türkiye'de Kültür Politikası ve Kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 19. Atılgan, Doğan. (2009). "Bilgi Yönetimi Kavramı ve Yönetimi". Türk Kütüphaneciliği 23 (1): 201-212.
 20. Yılmaz, Bülent. (2009). "Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi". Bilgi Dünyası 10 (1): 28-45.
 21. Lerner, Fred. (2009). Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age. 2nd Edition. Continuum.
 22. Topdemir, Hüseyin Gazi. (2009). İbn-i Sina. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 23. Çukurçayır, M. Akif ve Esra Çelebi. (2009). "Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9): 59-82.
 24. Güner, M. Fatih. (2009). "Kamu İdarelerinin Etkin Yönetiminde İç Kontrol Uygulamalarının Rolü". Maliye Dergisi 157 (Temmuz-Aralık): 183-195.
 25. Erol, Aysun. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Yayıncılık. Süleyman Demirel Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 26. Bayter, Mustafa. (2009). “E-Kitapların Kataloglanması”. Türk Kütüphaneciliği 23 (2): 321-336.
 27. Demir, Yusuf ve Dilek Coşkun. (2009). "Finansal Bilgi Sistemlerinin İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu Üzerine Etkisi: Aydın İli Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2): 1-21.
 28. Çiçek, Ercan. (2009). "İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Bilgi Yönetiminin Rolü". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2): 67-77.
 29. Sayılır, Ali ve Serkan Dirlik. (2009). Yönetim Bilişim Sistemlerinin Örgüt Yapısına ve Karar Vermeye Etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 30. Öngöz, Sakine ve Adnan Baki. (2010). "E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkey". Turkish Online Journal of Distance Education - TUJDE 11 (1): 198-212.
 31. Rukancı, Fatih ve Hasan Koç. (2010). "Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri". Bilgi Dünyası 11 (1): 1-22.
 32. Salcedo, Diego Andres. (2010). A Ciência nos Selos Postais Comemoratiuos Brasileiros: 1900-2000. Universidada Federal de Pernambuco Centro de Artes e Comunicaçao Propgrama de Pos Graduaçao em Comunicaçao. Recife. 
 33. Karakaş, H. Sekine. (2010). “Çağdaş Eğitimde Türk Dili: Bilimsel Bilginin Oluşturulmasında Dil ve Üniversiteler”. Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu Ulusal Sempozyumu 1 Nisan 2010, İstanbul içinde (97-117). İstanbul: Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.
 34. Yazıcı, Kubilay. (2010). "Sosyal Bilgilerde Eğitimsel Bir Araç Olarak Posta Pullarının Kullanımı". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1): 321-346.
 35. Kayaoğlu, Hülya Dilek. (2010). "Köprülü Kütüphanesi". Libraries of İstanbul Kütüphaneleri içinde (94-98). İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı; İstanbul Üniversitesi.
 36. Önal, H. İnci. (2010). "Impact of Ottoman Libraries on Education Systems in Egypt and Turkey: Ideals and Realities". In Proceedings of the International Conference on Egypt During the Ottoman Era 26-30 November 2007, Cairo (241-253). İstanbul: IRCICA.
 37. Çalhan, Hüseyin Serhan ve Naci Karkın. (2010). "E-Devlet ve E-Katılım İçin Bilgi Katılım Sistem Modeli: SİBİYO". V. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-5): Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları Bildirileri içinde (129-141). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 38. Goedeken, Ed. (2010). "Bibliography of Writings on the History of Libraries and Book Culture Spring 2010". Library History Round Table Newsletter New Series 9 (4). www.ala.org/lhrt/papularresources/lhrtnewsletters/spring2010#bibliography.
 39. Çiftçi, Münire. (2010). "Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2010): 341-347.
 40. Çakmak, Ahmet Ferda ve Sacide Kilci. (2011). "Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi". Kamu - İş 11 (4): 219-270.
 41. Rukancı, Fatih. (2011). "Özel Arşiv Kavramı ve Yurt Dışındaki Uygulamalardan Örnekler". Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 45. Kütüphane Haftası 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (53-70). Hazl.: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM.
 42. Rukancı, Fatih. (2011). "Elektronik Kitaplar Neleri Değiştirebilir?". Geçmişten Geleceğe Kitabın Serüveni 44. Kütüphane Haftası 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (63-74). Hazl.: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM.
 43. Yıldız-Kakırman, Asiye. (2011). "Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerinin Kütüphanelerin Değişim Yönetimi Sürecine Etkileri". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (139-155). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 44. Kaygısız, Esra G. (2011). "Bilgi Merkezlerinde Kurumsal Vatandaşlık". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (187-198). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 45. Şentürk, Burçak. (2011). "Arşiv Kurumlarında 'Hizmet Kalitesi' Kavramı". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (297-305). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 46. Yılmaz, Bülent ve Hakan Aydın. (2011). "Bilgi politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurmuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi". Bilgi Dünyası 12 (1): 46-69.
 47. Yıldız, Murat. (2011). "Vakfiyelere Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa Evkafı". Vakıflar Dergisi (35-Haziran 2011): 81-105.
 48. Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler. (2011). İbrahim Alpay Yılmaz [ve diğerleri]. ÜNAK İkibin11 Bildirileri içinde.
 49. Şentürk, Burçak. (2011). "Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları - Erişim". Bilgi Dünyası 12 (2): 319-333.
 50. Sarıkaya, Muammer. (2011). "Sosyal Hizmetlerde Gönüllü Yönetimi". Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim içinde (61-82). Edi.: Muammer Sarıkaya. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. fdgpodsafjg


  20 Nisan 2012 , Cuma