Kalite Komisyonu

Bölümümüz Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. S. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Prof. Dr. Fatih RUKANCI

Arş. Gör. Nuriye ÖZAN

Arş. Gör. İhsan ÖZKOL