Prof. Dr. Ralph Harvey Hopp

Fulbright Profesörü olarak Ekim 1962’den itibaren Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü’nde dersler veren Minnesota Üniversitesi Kütüphanecilik Okulu profesörlerinden Dr. Ralph H. Hopp, 1963 Haziran ayı ortalarında 9 aylık hizmet süresi sona ererek yurdumuzdan ayrılmıştır. Hopp, Kürsü’de bulunduğu  süre içerisinde, Fakülte Profesörler Kurulu’nun Fakülte Kütüphaneleri’ni incelemesi ve Fakülte’nin kütüphane sorununu çözümlemek üzere teklif ve önerilerde bulunması kararı üzerine, inceleme ve araştırmalar yapmış, bunların sonucunu bir raporla 20 Mayıs 1963’te Dekanlığa vermiştir. Haziran 1963’te görev süresi biten Hopp’un başlattığı bu çalışmasını Dr. Arthur M. McAnally sonuçlandırmıştır.