Tez Savunması – Neslihan ER-KOÇOĞLU

yeni duyuruProf. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN danışmanlığında Neslihan ER-KOÇOĞLU’nun hazırladığı “LGBTİQ Bireylerin Gündelik Yaşamda Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları” başlıklı doktora tezinin savunması, 10 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00’te Fakültemiz VIP Toplantı Odasında (Ana Bina, 68) gerçekleştirilecektir. İlgilenenler izleyici olarak katılabilirler.