YAYINA HAZIRLAYANLAR

YAYIN ADI

YIL

Fatoş Subaşıoğlu Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Albümü (1954-2014) 2014
Mehmet Faruk Akgül
Can Çelik
Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı 2014
Neslihan Er-Koçoğlu
Fatoş Subaşıoğlu Bildiriler / Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu 2012
Oya Gürdal Tamdoğan
Tülay Fenerci
Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan 2004
Sacit Arslantekin Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu (Bildiriler) 2004
Fahrettin Özdemirci
Yrd.Doç.Dr. Tülay Fenerci “21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu”: Ulusal Sempozyum Bildirileri, Hatay 2001
Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal
Mustafa Akbulut Bildiriler / Bilgi Çağı, Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Ankara 1997
Fatoş Subaşıoğlu
Doğan Atılgan Bildiriler / Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu 1996
Sacit Arslantekin