Bildiriler, Türkiye' de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, 1996