Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 60. Yıl Sempozyumu 13 – 14 Kasım 2014 tarihlerinde DTCF Farabi Salonunda yaplacaktır.
Sempozyum Web Sayfası