Prof. Dr. Sacit Arslantekin (Bölüm Başkanı)
Tel: +90 312 310 32 80 / 1686
E-Posta: sacit.arslantekin@gmail.com
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Dizinleme Teknikleri, Konu Başlıkları, E-devlet Uygulamaları ve İçerik Yönetimi, Kütüphane Otomasyonu
Araştırma Konuları: Dizinleme, Konu Başlıkları, Kütüphane Otomasyonu, Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, Karşılaştırmalı Kütüphanecilik, Bilgi Merkezlerinin Sayısallaştırılması 


fsubasioglu(1)
Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu
Tel: +90 312 310 32 80 / 1660
E-Posta: subasioglu@ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Kitap, Kütüphane ve Matbaa Tarihi; Bilgi ve Toplum; Etik; Halkla İlişkiler; Araştırma Yöntemleri; E-belgelerde Telif Hakları; Engellilerin Bilgiye Erişimi
Araştırma Konuları: Kitap, Kütüphane ve Matbaa Tarihi;  Bilgi ve Toplum; Etik;  Halkla İlişkiler; Araştırma Yöntemleri; E-belgelerde Telif Hakları; Engellilerin Bilgiye Erişimi


fenerci
Prof. Dr. Tülay Oğuz
Tel: +90 312 310 32 80 / 1661
E-Posta: toguz@ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Veri Tabanı Tasarımı, Enformasyon Sistemleri, Metin Madenciliği, Kütüphanecilik Felsefesi, Bilgi Politikaları
Araştırma Konuları: Veri Modelleme, Kütüphanecilik felsefesi, Bilgi PolitikalarıProf. Dr. Oya Gürdal
Tel: +90 312 3103280 / 1682
E-Posta: ogurdal@ankara.edu.tr, gurdaloya@gmail.com
Web: https://oyagurdaltamdoganblog.wordpress.com/
https://avesis.ankara.edu.tr/ogurdal

Eğitim Konuları: Bilgi Erişim, Bilgi Hizmetleri, Endüstriyel Enformasyon, Bilgi Ekonomisi, Bilgi Danışmanlığı, Enformasyon Okuryazarlığı
Araştırma Konuları: Bilgi Yayımı, İnovasyon, Bilgi/ Enformasyon Kültürü, Eleştirel Düşünme ve Okuma, Öğrenen Toplum, Bilgi/ Enformasyon Toplumu, Enformasyon Zinciri, Entelektüel/ Sosyal Sermaye, Eskiçağ Kütüphaneleri


Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Tel: +90 312 310 32 80 / 1688
E-Posta: ozdemirci@ankara.edu.tr
Web: https://fahrettinozdemirci.com.tr
CV: https://avesis.ankara.edu.tr/ozdemirci
Eğitim Konuları: Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları, Arşiv Yönetimi, Arşivlerde Örgütlenme ve Yönetim, Bilgi Yönetimi, Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri, Kamu İdaresi ve Bilgi Mevzuatı, Yazışma Teknikleri, Dosyalama Sistemleri
Araştırma Konuları: Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi, Dosya Planı Geliştirme ve Dosyalama Sistemleri, Yazışma Teknikleri, Kurumsal Analiz ve Süreç Analizleri, Arşiv Yönetimi, Arşivlerde Düzenleme ve Erişim, Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşivleme, Arşivlerde Tasfiye Süreçleri, Arşiv Mekânları Donanım ve Güvenlik, Bilgi Yönetimi, Bilgi Mevzuatı


frukanci
Prof. Dr. Fatih Rukancı (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: +90 312 310 32 80 / 1658
E-Posta: frukanci@gmail.comrukanci@ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Arşivlerde Düzenleme Yöntemleri ve Erişim, Hukuk Kaynakları ve Erişim, Osmanlıca, Osmanlı Paleografyası, Yazma ve Nadir Eserler, Yazma Eserlerde Değerlendirme Ölçütleri, Yazma Eser Kütüphaneciliği, Özel Arşivler
Araştırma Konuları: Yazma ve Nadir Eserler, Özel Arşivler, Elektronik Kitap, Kütüphanecilik Tarihi, Hukuk Kaynakları ve Erişim, Arşivlerde Düzenleme Yöntemleri ve Erişim, Kitapdışı Materyaller, Osmanlı Paleografyası


hanameric(1)
Prof. Dr. Hakan Anameriç
Tel: +90 312 310 32 80 / 1739
E-Posta: hakananameric@gmail.com
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Bilgi Kaynakları, Sistem Analizi, Bilgi Felsefesi, Arşivler, Arşivciliğe Giriş, Kitapdışı Materyaller
Araştırma Konuları: Bilgi Merkezleri Tarihi, Arşivcilik, Özel Arşivler (Özel Arşiv Malzemesinin Türleri ve Tanımlanması), Dijital Arşivler, Kitapdışı Materyallerin Organizasyonu (Kartografik, Numizmatik, Filatelik, Filmografik ve Fotografik Materyaller), Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi ve Organizasyonu, Bilgi ve Belge Güvenliği, Kent Arşivi Kurma ve Geliştirme.


nevzat(1)
Prof. Dr. Nevzat Özel
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1330
E-Posta: nozel@ankara.edu.tr / nevzatozel@gmail.com
CV: Özgeçmiş ve eserler


Eğitim Konuları: 
Bilginin Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Öğretim Yöntemleri, Bilgi Merkezleri ve Yönetim, Müzelerde Bilgi Yönetimi
Araştırma Konuları: Kataloglama, Sınıflama, Konu Başlıkları, Makinece Okunabilir Kataloglama (MARC), Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA), Üstveri, Bilgi Okuryazarlığı, Dijital Bilgi Hizmetleri, Bilgi Merkezleri Kurma ve Geliştirme


Neslihan Er
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu
Eğitim Komisyonu Üyesi
Tel: +90 312 310 32 80 / 1735
E-Posta: neslihan.er@ankara.edu.trer.nslhn@gmail.com
Web: http://neslihaner.wordpress.com
CV: https://avesis.ankara.edu.tr/ern

Eğitim Konuları: Bilgi Erişim Sistemleri ve Bilgi Arama Davranışları, Araştırma Kütüphaneleri
Araştırma Konuları: Bilgi Hizmetleri, Bilgi Erişim, Gündelik Yaşamda Bilgi Arama, Bilgi Arama Davranışları, Mesleki Yeterlilikler 


Demet Işık
Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık
ERASMUS Bölüm Koordinatörü
Farabi Bölüm Koordinatörü
Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü
Tel: +90 312 310 32 80 / 1718
E-Posta: demet1ki@gmail.com
Özgeçmiş ve Eserler

Eğitim Konuları: Bilgi ve Belge Bilimine Giriş

Araştırma Konuları: Enformetri, Bibliyometri, Atıf Analizi ve Kavramsal Dizinler.Öğr. Gör. Dr. Korcan Doğan
Staj Koordinatörü
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com / dogank@ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: İstatistik, Algoritma ve Programlamaya Giriş, Programlama, Web Programlama, Veri tabanları, Bilgi Hizmetlerinde Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Bilgisayarda Ofis Uygulamaları, Web Tasarımı
Araştırma Konuları: İstatistik, Veri Madenciliği, Metin Madenciliği, Veri Yönetimi, Programlama, Veri Tabanları, Kurumsal İçerik Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları


Arş. Gör. Ayşenur Varol
Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Koordinatörü
Eğitim Komisyonu Üyesi
Tel: +90 312 310 32 80 / 1735
E-Posta: varol.aysenur@gmail.com
Özgeçmiş ve eserler

Eğitim Konuları: Bilginin Organizasyonu, Bilgi Merkezleri Yönetimi
Araştırma Konuları: Kataloglama, Sınıflama, Bilgi Merkezleri Yönetimi, Semantik Web, Bağlı Veri, RDA, FRBR


Arş. Gör. Burcu Yılmaz Karahan
Tel: +90 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: burcuyilmaz750@gmail.com / brcyilmaz@ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve eserler

Araştırma Konuları: Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi, Yazışma Teknikleri, Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Sistemleri, Bilgi Güvenliği