İletişim

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi,
Kütüphane Binası – Kat:1 06100 – Sıhhiye / Ankara – Türkiye
Tel: +90 312 310 32 80 / 1723
Faks: +90 312 310 01 11
E-Posta: bby@ankara.edu.tr

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sacit Arslantekin
Tel: +90 312 310 32 80 / 1660
E-Posta:  sacit.arslantekin@gmail.com

Bölüm Sekreteri
Sıla Yorulmaz
Tel: +90 312 310 32 80 / 1723

Bologna Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Ayşenur Varol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1687
E-Posta: varol.aysenur@gmail.com

ERASMUS Bölüm Koordinatörü 
Farabi Bölüm Koordinatörü
Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü
Öğr. Gör. Korcan Doğan
E-Posta: demet1ki@gmail.com

Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Ayşenur Varol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1687
E-Posta:  varol.aysenur@gmail.com

Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com

Öğrenci Koordinatörü
Araş.Gör. İhsan Özkol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1679
E-Posta:  ihsanozkol@gmail.com

Web Sorumlusu
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com

Uzaktan Eğitim Sorumluları
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com

Araş.Gör. İhsan Özkol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1679
E-Posta:  ihsanozkol@gmail.com