Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi,
Kütüphane Binası – Kat:1 06100 – Sıhhiye / Ankara – Türkiye
Tel: +90 312 310 32 80 / 1723
Faks: +90 312 310 01 11
E-Posta: bby@ankara.edu.tr
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sacit Arslantekin
Tel: +90 312 310 32 80 / 1660
E-Posta:  sacit.arslantekin@gmail.com
Bölüm Sekreteri
Sıla Yorulmaz
Tel: +90 312 310 32 80 / 1723
Toplumsal Katkı Bölüm Sorumluları
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu
E-Posta: neslihan.er@ankara.edu.trer.nslhn@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Demet Işık
E-Posta: demet1ki@gmail.com
Bologna Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Ayşenur Varol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1687
E-Posta: varol.aysenur@gmail.com
Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Tülay Oğuz
E-Posta: toguz@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu
E-Posta: neslihan.er@ankara.edu.trer.nslhn@gmail.com
Arş. Gör. Ayşenur Varol
E-Posta: varol.aysenur@gmail.com
ERASMUS Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Demet Işık
E-Posta: demet1ki@gmail.com
Farabi Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Demet Işık
E-Posta: demet1ki@gmail.com
Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Demet Işık
E-Posta: demet1ki@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Ayşenur Varol
Tel: +90 312 310 32 80 / 1687
E-Posta:  varol.aysenur@gmail.com
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com
Web Sorumlusu
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com
Uzaktan Eğitim Sorumluları
Öğr. Gör. Korcan Doğan
Tel: +90 312 312 310 32 80 / 1679
E-Posta: korcand@yahoo.com