Vizyonumuz
Bilgi ve toplum arasındaki tarihsel misyonu, yenilikçi teknolojiler ekseninde yorumlayarak bilgi merkezleri ve hizmetlerinin gelişimi ile çağdaş bilgi toplumunun oluşumu ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yolunda tüm çalışmaları yapılandırmaktır.