PROJE ADI YIL
DPT Destekli. ADK-Açık Ders Kaynakları Projesi 2009-2011
TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesi 108K047. Sosyal Bilimler Alanında Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphanenin Yarattığı Değer 2008-2010
Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Ankara Üniversitesi,   Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarının Bibliyografik Denetimi ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi 2008-2009
TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesi 107K195. Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi 2007-2009
Ankara Üniversitesi Elektronik Veri Tabanlarının Kullanım Eğitimi ve Verimliğin Artırılmasının Araştırılması 2006
Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması 2005
Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü 2004-2005
Ankara Üniversitesi İçin Elektronik Bilgi Erişim Modeli 2002-2003
PULMAN-XT Projesi. Avrupa Topluluğu Komisyonu 2002-2003
Ankara Üniversitesi Bilgi Erişim Hizmet Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi Projesi 2001-2002
Kültür Bakanlığı. Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi 2000
Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi 1999-2005
Devlet Planlama Teşkilatı Projesi. Atatürk Döneminde Yurt Dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası Projesi 1998-2000