“Bilgi Evinin Çınarı” isimli video Prof. Dr. Osman Ersoy’un (1923-2008) hayatını anlatmaktadır. Video’ya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Bilgi Evinin Çınarı
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu, Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci’nin katkıları ile Füsun Ersoy tarafından hazırlanmıştır.
Prof. Dr. Osman Ersoy, Türkiye’de Kütüphanecilik mesleğinin ilk Profesörüdür. Özgeçmiş ve eserlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/emek-vermis-personel/prof-dr-osman-ersoy-2/