Prof. Dr. Osman Ersoy
10 Temmuz 1923 yılında Artvin’in Ardanuç İlçesi’nin Naldöken Köyü’nde doğdu.
Eğitim ve Akademik Yaşam
1941- Kars Lisesi
1945- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsüsü, Lisans
 
1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü Asistan (Araştırma Görevlisi)
1955- Ford Vakfı bursuyla kütüphanecilik eğitimi almak üzere Amerika’ya gitti ve Chicago Üniversitesi Kütüphanecilik Okulu’nun derslerine devam etti.
1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Asistan (Araştırma Görevlisi)
1958- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Doktora
1960- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Doçent
1961- Dört ay süre ile Amerika’ya gitti.
1968- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör
1964-1980/1983-1990 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Başkan
2 Temmuz 1990- Emeklilik
Mesleki Deneyim
1945-1950 İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesi asistanlığına atandı ve  bu müzenin arşiv ve kütüphane bölümlerinde çalıştı.
1950- Etnoğrafya Müzesi Asistanlığı
1951-1952 Arşiv alanındaki bilgisini arttırmak üzere  İngiltere’ye gönderildi. Londra’da Public Record Office’de bir yıl çalıştı.
1952- Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Tezler
Doktora- “Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler”
Doçentlik- “XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kağıt”
Kitaplar
Türkiye’ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü,1959.
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de kağıt. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1963.
Kütüphaneciliğimizin sorunları. Ankara: Anadolu Matbaası, 1966.
Halk kütüphanelerimiz üzerine bir araştırma. Ankara: Güven Matbaası, 1966.
Kütüphaneciliğimizde 40 yıl. Yayına Hazırlayan: Doğan Atılgan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.