Prof. Dr. Osman Ersoy (1923 – 2008)

Prof. Dr. Osman Ersoy

10 Temmuz 1923 yılında Artvin’in Ardanuç İlçesi’nin Naldöken Köyü’nde doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşam

1941- Kars Lisesi

1945- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsüsü, Lisans

 

1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü Asistan (Araştırma Görevlisi)

1955- Ford Vakfı bursuyla kütüphanecilik eğitimi almak üzere Amerika’ya gitti ve Chicago Üniversitesi Kütüphanecilik Okulu’nun derslerine devam etti.

1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Asistan (Araştırma Görevlisi)

1958- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Doktora

1960- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Doçent

1961- Dört ay süre ile Amerika’ya gitti.

1968- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör

1964-1980/1983-1990 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Başkan

2 Temmuz 1990- Emeklilik

Mesleki Deneyim

1945-1950 İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesi asistanlığına atandı ve  bu müzenin arşiv ve kütüphane bölümlerinde çalıştı.

1950- Etnoğrafya Müzesi Asistanlığı

1951-1952 Arşiv alanındaki bilgisini arttırmak üzere  İngiltere’ye gönderildi. Londra’da Public Record Office’de bir yıl çalıştı.

1952- Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Tezler

Doktora- “Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler”

Doçentlik- “XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kağıt”

Kitaplar

Türkiye’ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü,1959.

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de kağıt. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1963.

Kütüphaneciliğimizin sorunları. Ankara: Anadolu Matbaası, 1966.

Halk kütüphanelerimiz üzerine bir araştırma. Ankara: Güven Matbaası, 1966.

Kütüphaneciliğimizde 40 yıl. Yayına Hazırlayan: Doğan Atılgan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.