Ankara Üniveristesi
Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
e-Kampüs (Uzaktan Eğitim Dersleri)
Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü (Erasmus)
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü
Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı