Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim

Etkili ve erişilebilir iletişim ağı kurma

Mesleki  bilgiyi toplumun bütün katmanları için yararlı kılma

Tüm paydaşlara eşit ve adil yaklaşım

İç ve dış paydaşlarla mesleki işbirliği

Kalite bilincine sahip olma

Yenilikçi duyarlılığa sahip olma