Bölümümüz eğitim, öğretim ve araştırma – geliştirme faaliyetlerinin Bilgi ve Belge Yönetiminin mesleki standart ve etik ilkelerine uygun olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kalite değerlendirme ölçütleri çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlamaktır.