Ankara Üniversitesi, öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerine her türlü mali katkıyı sağlamaktadır. Bunlar burs, ücretsiz barınma, yemek ve eğitim malzemesi yardımı biçiminde olmaktadır. Üniversitede Mezunlar Derneği tarafından kurulan bir Giysi Bankası vardır. İsteyen öğrenciler bu olanaktan yararlanmaktadır. Üniversitede sunulan bursların büyük çoğunluğu Mezunlar Derneği kaynaklı olup ayrıca çok sayıda dernek, vakıf, kulüp ve kişinin Ankara Üniversitesi öğrencilerine tahsis ettiği burslar vardır. Fakültelerinde üstün başarı gösteren öğrenciler de Rektörlük tarafından çeşitli şekillerde ödüllendirilmektedir. Burs olanağı sağlayan bazı kurum ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir:

Kredi Yurtlar Kurumu
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/GenelBilgiler
Sabancı Vakfı
http://www.sabancivakfi.org
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
http://www.tev.org.tr
Vehbi Koç Vakfı
http://www.vkv.org.tr