Bölümümüz lisans öğrencileri öğrenimleri süresince staj yapmak zorundadırlar.

Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan stajlar, sekizinci yarıyılda  (4. sınıf 2. dönem) araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri,  kurum kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve arşivler ile dokümantasyon/enformasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Staj süresi Üniversitemiz Staj Yönergesi gereği en az 30 iş günü (12 hafta, haftada 2,5 gün (çarşamba öğleden sonra, Perşembe ve Cuma günleri)) olmak zorundadır (Resmi tatiller hariç).

Öğrencilerin, Staj Koordinatörü ile belirlemiş oldukları bilgi merkezlerinde stajlarını tamamlamaları, bilgi merkezindeki işleyişi ile deneyimlerini anlatan bir staj raporunu aşağıda verilen linkteki bilgiler doğrultusunda hazırlayarak, Staj Koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Raporu Hazırlama İlkeleri

Staj Koordinatörü, öğrencilerin hazırlamış olduğu staj raporu ile bilgi merkezlerinden gelecek değerlendirme raporları doğrultusunda staj eğitiminin başarılı olup olmadığına karar verecektir.

Staj Koordinatörü, öğrencinin staj eğitiminden başarısız olması durumunda başka bir bilgi merkezinde stajın tekrarlamasını isteyebilir.

Staj Öncesi ve Staj Sırasında Yapılması Gerekenler ve Önemli Noktalar:
1) Staj yapılacak bilgi merkezleri staj koordinatörünün ilan ettiği tarihler arasında (stajdan bir dönem önce) yine staj koordinatörü ile temasa geçilerek belirlenecektir.
2) Üniversitemiz staj sırasında öğrencilerimizin sigortalanması işlemini üstlenmektedir. Ancak bunun için staj yapılacak bilgi merkezinden staj kabul belgesi istemektedir. İşlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin bu kabul belgesini de içeren diğer belgelerle birlikte stajın başlamasından en az 15 gün önce Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir. Fakültemiz Öğrenci İşlerini Birimi’ nin staj yapacak öğrencilerden istediği belgeler:

Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler
I. İşyeri Staj Kabul Yazısı (Staj yapacağı işyerinden alınacak)
II. Staj Başvuru Formu (Staj Koordinatörü İmzalı)
III. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
IV. Öğrenci Kimliği Fotokopisi
V. Provizyon belgesi  Kendisi, Annesi ve Babasına ait SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’dan alacağı sigorta sicil kaydının olup, olmadığına dair belge. E-Devlet veya SGK’danalabilirsiniz.
VI. Sağlık sigortası olup olmadığına dair Taahhütname.
(Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden temin edilecektir.)
(1,2,3,4,5 inci belgeleri hazırladıktan sonra)

3) Staj süresi Üniversitemiz Staj Yönergesi gereği en az 30 iş günü (12 hafta, haftada 2,5 gün) olmak zorundadır (Resmi tatiller hariç).
4) Öğrenci staj yapacağı bilgi merkezini seçerken, bu bilgi merkezinde yönetici ya da çalışan olarak en az 1 meslekten elemanın bulunmasına dikkat etmelidir. Meslekten elemanın bulunmadığı bilgi merkezlerinde yapılan stajlar geçersizdir.
5) İlgili Bilgi Merkezi ile görüşülüp sözlü onay alınmalıdır.
6) Bazı kurumlar staj başvurusu öncesinde zorunlu staj formu istemektedirler. Bu forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Zorunlu Staj Formu
7) Öğrenciler, staj yaptıkları Kurum/Kuruluşa aşağıda verilen linkteki Staj Değerlendirme Formunun çıktısını götürerek, staj sonunda Kurum/Kuruluş Yetkililerince doldurulmasından sonra kapalı zarfta (Varsa Kurumun mühürü ile mühürlenmiş) staj koordinatörüne ulaştırmak zorundadır.
Staj Değerlendirme Formu (Arşivler için)
Staj Değerlendirme Formu (Kütüphane ve benzeri Diğer Bilgi Merkezleri için)
8) Öğrenciler staj sonunda raporlarını aşağıda linki bulunan Staj Raporu Hazırlama İlkeleri uyarınca hazırlayacaklardır.
Staj Raporu Hazırlama İlkeleri