Stajlar

Bölümümüz lisans öğrencileri öğrenimleri süresince, en az iki staj yapmak zorundadırlar.

Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan stajlar, dördüncü yarıyıl sonunda halk kütüphanelerinde; altıncı yarıyıl sonunda da araştırma kütüphaneleri, kurum kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve arşivler ile dokümantasyon/enformasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin, Staj Koordinatörü ile belirlemiş oldukları bilgi merkezlerinde stajlarını Yaz Döneminde tamamlamaları, bilgi merkezindeki işleyişi ile deneyimlerini anlatan bir staj raporunu aşağıda verilen linkteki bilgiler doğrultusunda hazırlayarak, Staj Koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Staj Raporu Hazırlama İlkeleri
Staj Koordinatörü, öğrencilerin hazırlamış olduğu staj raporu ile bilgi merkezlerinden gelecek değerlendirme raporları doğrultusunda staj eğitiminin başarılı olup olmadığına karar verecektir.

Staj Koordinatörü, öğrencinin staj eğitiminden başarısız olması durumunda başka bir bilgi merkezinde stajın tekrarlamasını isteyebilir.

Staj Koordinatörünüz Uzm. Korcan Doğan’ın stajlarla ilgili görüşme saatleri;

  • Çarşamba Günleri 11:00 – 16:00 arasıdır.

2015-2016 yaz döneminde staj yapacakların staj evraklarını tamamlamaları için son gün 06 Nisan 2016 ‘dir.

Staj Öncesi ve Staj Sırasında Yapılması Gerekenler ve Önemli Noktalar:

1) Staj yapılacak bilgi merkezleri staj koordinatörünün ilan ettiği tarihler arasında yine staj koordinatörü ile temasa geçilerek belirlenecektir.

2) Üniversitemiz staj sırasında öğrencilerimizin sigortalanması işlemini üstlenmektedir. Ancak bunun için staj yapılacak bilgi merkezinden staj kabul belgesi istemektedir. İşlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin bu kabul belgesini de içeren diğer belgelerle birlikte stajın başlamasından en az 15 gün önce Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir. Fakültemiz Öğrenci İşlerini Birimi’ nin staj yapacak öğrencilerden istediği belgeler:
Zorunlu staj uygulamaları başvuru formu (Staj Koordinatörü imzalı)
-İşyeri staj kabul yazısı
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Öğrenci kimliği fotokopisi
-Kendisi, annesi, babasına ait SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ dan alacağı sigorta sicil kaydının olup, olmadığına dair belge.
-Sağlık sigortası olup olmadığına dair taahütname (Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden temin edilecektir.)
3) Staj süresi Üniversitemiz Staj Yönergesi gereği en az 21 gün olmak zorundadır (Cumartesi Pazarlar dahil, resmi tatiller hariç).

4) Öğrenci Staj yapacağı bilgi merkezini seçerken, bu bilgi merkezinde yönetici ya da çalışan olarak en az 1 meslekten elemanın bulunmasına dikkat etmelidir. Meslekten elemanın bulunmadığı bilgi merkezlerinde yapılan stajlar geçersizdir.

5) İlgili Bilgi Merkezi ile görüşülüp sözlü onayalınmalıdır.

6) Stajını Halk Kütüphanelerinde yapacak adaylar, linkteki word dosyası doğrultusunda, yazıda adı geçen yerlere, ilgili formları göndermek ve onaylatmak zorundadır. (Örnek olarak doldurulmuş staj başvuru formu). 2015 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 02 Şubat 2015-15 Nisan 2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.

7) Bazı kurumlar staj başvurusu öncesinde zorunlu staj formu istemektedirler. Bu forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Zorunlu Staj Formu

8) Öğrenciler, staj yaptıkları Kurum/Kuruluşa aşağıda verilen linkteki Staj Değerlendirme Formunun çıktısını götürerek, staj sonunda Kurum/Kuruluş Yetkililerince doldurulmasından sonra kapalı zarfta (Varsa Kurumun mühürü ile mühürlenmiş) staj koordinatörüne ulaştırmak zorundadır.
Staj Değerlendirme Formu (Arşivler için)
Staj Değerlendirme Formu (Kütüphane ve benzeri Diğer Bilgi Merkezleri için)

9) Öğrenciler staj sonunda raporlarını aşağıda linki bulunan Staj Raporu Hazırlama İlkeleri uyarınca hazırlayacaklardır.
Staj Raporu Hazırlama İlkeleri