ADI SOYADI TEZ ADI YIL
Mustafa Akbulut Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi ve milli kütüphanelerde bibliyografik denetim 1982
Adil Artukoğlu Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği 1974
Özer Soysal Cumhuriyet öncesi dönem Türk kütüphaneciliği 1973
Berin U. Yurdadoğ Muhteva Analizi Açısından Anglo-Amerikan Kitaplarında Atatürk ve Devrimleri 1964
Osman Ersoy XVIII ve XIX. yıllarda Türkiye’de kâğıt 1961