Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD)
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)
Türk Arşivciler Derneği
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
Anadolu Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)
YÖK Tez Merkezi
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)