Etkinlik Web Sayfası ve İletişim

Etkinlik Facebook sayfası

 

Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 07/05/2015 – 08/05/2015

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Topluluğu olarak 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Kırmızı Salon’da gerçekleştireceğimiz “Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 2015″ etkinliğimizde; mesleki camiamızın değerli isimleri, birbirinden değerli kütüphane yöneticileri ve bölüm mezunlarını istihdam eden bilgi sektörü şirketleri; mesleki bilgi, tecrübe ve önerilerini bizlerle paylaşacaklar.Değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Özer Soysal ile açılışını gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz TKD Genel Başkanı Sayın Ali Fuat Kartal’ın konuşması ile devam edecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Sayın Erol Yılmaz’ın, bölüm mezunlarının halkla ilişkiler konusunda neler yapabileceğini, hangi yeterliliklere sahip olunması gibi konuların gündemde olacağı “Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler” oturumumuz sizleri bekliyor.“Kütüphanelerde Kariyer Oturumları” başlıklı oturumlarımızda; kütüphanecilerin neleri başarabilecekleri ve potansiyel iş alanları, bölüm mezunlarından beklentiler, hangi yeterlilikte personel ihtiyacının olduğu, gelecekte akademik kütüphanecinin rolünün ne olabileceği konuları başta olmak üzere birçok konu işlenecek; merak edilen sorular Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, TOBB ETÜ Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, ODTÜ Kütüphanesi, TED Ankara Koleji Kütüphane ve Bilgi Merkezi, İpek Üniversitesi Kütüphanesi değerli yöneticileri tarafından cevaplanacak.

Prof. Dr. Sayın Mehmet Emin Küçük, Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra kütüphanecilerin mesleki alanda neleri başarabilecekleri konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Günün son oturumunda çobanlıktan iş adamlığına uzanan yaşam öyküsü ve iş yaşamındaki başarı ve deneyimleri ile ARK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Koç bizlerle olacak.

İş hayatına atılacak arkadaşlarımız bu oturumlar sizler için!

İkinci günümüz olan 8 Mayıs Perşembe günü 5N1K Akademisi’nin gerçekleştireceği aklınızı kurcalayan “Benim yeteneklerim neler?”, “Nasıl bir işte mutlu olurum?” ve “Nasıl bir kariyer istiyorum?” gibi sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz “Eyvah İş Hayatı” oturumumuz sizleri bekliyor.

Kültür ve Turizm Uzmanı Sayın Şenol Karadeniz’in konuk olacağı ikinci oturumumuzda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bizlere sunduğu kariyer fırsatlarına hep birlikte şahit olacağız.

Üçüncü oturumumuzda, gönüllü çalışmayı ve sivil toplum aidiyetini, özellikle de meslek derneğinin meslek sevgisini güçlendirici yönünü paylaşacak olan TKD Ankara Şubesi Başkanı Sayın Dide Karaşahin bizlerle olacak.

Umudunu sadece KPSS’ye bağlayan arkadaşlarımız! Bu oturumlar sizler için
Bölümümüzün iş kollarını, bölüm mezunlarını istihdam eden, bilgi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin iş olanaklarını merak etmiyor musunuz? Bizce etmelisiniz

Bilgi sektöründe faaliyet gösteren Elsevier, Informascope, Ankaref, Arsis Grup, Devinim Yazılım ve Gemini şirketleri; bölüm mezunu arkadaşlarımızdan beklentilerini, hangi görev, birim, faaliyet ve süreçlerde mesleki elemana ihtiyaç duyduklarını bizlerle paylaşacak, ufkumuzu genişletecekler.

Sosyal medyanın iş yaşamına ne gibi pozitif veya negatif etkilerinin olabileceğinin paylaşılacağı “Kariyer Yolunda/İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı” oturumumuzda TOBB ETÜ Uuslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Sayın Burak Bilgehan Özpek bizlerle olacak.

Mezun olduk ancak bitti mi? Öğrenme ve yeterlilik konusunda sona mı geldik? “Mezun Oldum Şimdi Ne Yapacağım?” başlıklı oturumumuzda ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sayın Özgehan Şenyuva ile birlikte bu konuyu irdeleyeceğiz.

Son oturumumuzda ise Ankara Üniversitesi BBY Erasmus Koordinatörü Dr. Sayın Nevzat Özel “Yurt Dışı Eğitim” konusunda bizleri bilgilendirecek.

“Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 2015” amaç ve faydaları aşağıdadır:

 • Kurumların iş ve işleyişlerini tanıtmasını sağlamak
 • Staj yapılabilecek kurumların tanınmasını sağlamak
 • Firmalarla öğrencilerin yakın iletişimini sağlamak
 • Mezun ve mezun olacak öğrencilere iş görüşmesi olanakları sağlamak,
 • İş dünyasında önemli olan yetkinliklerin ve becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmak
 • Şirketlere kendilerini daha etkin tanıtma olanağı sağlama
 • Şirketlerin mezun adaylarının son durumunu yakından görerek işe alım süreçlerince bu ölçülere bakarak mülakat ve eleme aşamalarını tekrar yapılandırma imkânı sağlama
 • Öğrencilerin staj ve benzeri konularda bilgi edinmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin kişisel gelişim sürecine katkıda bulunmak
 • Üniversie öğrencilerini firmalarla yüz yüze buluşturmak
 • Kariyer alternatifleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak
 • Sektör bazında gereken yetkinlik, donanım ve kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmak
 • İş alanları, bölümleri, sorumlulukları, hakkında bilgi edinmek
 • Geleceğe dair somut hedefler koyabilmek
 • Henüz ara sınıflarda bulunan öğrencilerde kariyer bilinci oluşturmak
 • Kendini tanıma ve bu doğrultuda kariyer planlarını yapma konusunda farkındalık kazandırmak
 • Kariyer planlama sürecinin aşamaları hakkında bilgi edinmek
 • Kariyeri belirlemede yapıcı katkılar sunmak
 • Katılımcılara yeni ufuklar açmak
 • Yaşama dair pratik bilgiler edinmeyi sağlamak