Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin, 23/09/2015
tarihine  kadar  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrenci  İşleri  Birimine  başvuru  yapmaları gerekmektedir.