Bölümümüze ait Yüksek Lisans ve Doktora mülakat sınavları 6 Eylül 2016 Salı günü saat 10:00’da A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yapılacaktır.