Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün çalışma alanına giren konularda, öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemlerinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; mesleki uygulama yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek; Bilgi ve Belge Yönetimi kapsamında her iki kurumun faaliyet alanına giren konularda eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerde işbirliği yapmak amacıyla bir protokol imzalanmıştır.

Protokolü kurumlar adına Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Uğur ÜNAL, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Erkan İBİŞ imzalamıştır.