Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve DECE YAZILIM A.Ş. arasında “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin, DECE Yazılım Çözümlerini ticari amaçlı kullanım haricinde,  Bölüm programının içeriği ile ilgili konularda uygulama amaçlı kullanımını sağlamak; DECE Yazılım Çözümlerini ders aracı olarak kullanabilmek; bu yazılım çözümlerini akademik personelin yürütücülüğünde yapılacak projelerde DECE ile işbirliği içinde üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunabilmek”  amacıyla bir protokol imzalanmıştır.

Protokolü taraflar adına DECE Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Sayın M.Serdar AK ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN imzalamıştır.