Adnan Ötüken

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (Yüksek Muallim Mektebi) 1935 yılında tamamladı (Türkoloji ve Fransız Edebiyatı). Üniversite öğrenciliği sırasında özel liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı ve ayrıca önce Prof. Helmut Ritter’in ve daha sonraları Muallim M. Cevdet’in başkanlığını yaptıkları Kütüphaneler Tasnif Komisyonu’nda dokuz ay süreyle memur olarak çalıştı.Yüksek öğrenimini bitirdikten sonra bir süre Yozgat Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yapan Adnan Ötüken, girdiği sınavı kazanarak, kütüphanecilik öğrenimi yapmak üzere 1936 yılında Almanya’ya gönderildi.

Almanya’da dört yıl kalan ve Berlin Devlet Kütüphanesinde (Pre-ussische Staatsbibliothek) kütüphanecilik öğrenimi, ayrıca Berlin Üniversite Kütüphanesi’nde ve Leipzig’te Deutsche Bücherei’da kütüphanecilik stajı gören Adnan Ötüken, ülkeye dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Türkoloji asistanı olarak atandı. Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü görevine getirildi ve bu görevde beş yıl çalıştıktan sonra 1946 yılında Millî Kütüphane’nin kurulması görevini üstlendi. Neşriyat Müdürlüğü’nde göreve başladığı ilk yıl olan 1951’de, kendisine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kursu Öğretmenliği de ek görev olarak verildi. Aynı zamanda Ankara Radyosu’nda on yıl Kitap Saati’ni yönetti.

Kitapları:

Bibliyotek  bilgisi  ve  bibliyografi.   İstanbul:  İstanbul  Üniversitesi,  1940.

İstanbul Üniversitesi yayımları bibliyografyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1941.

Seçme eserler bibliyografyası.  İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1946.

Millî Kütüphane kurulurken Ayrı basım. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 1946.

Bibliyotekçinin elkitabı. 2 cilt. Ankara:  Millî Eğitim Bakanlığı, 1948.

İstanbul   Üniversitesi   yayınları   bibliyografyası.1933-1945.  Türker Acaroğlu ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1947.

Dünya edebiyatından tercümeler: Klâsikler bibliyografyası. 1940-48. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı,1949.

Dünya edebiyatından tercümeler: Klâsikler bibliyografyası. 1940-1950. İstanbul:  İnkılâp Kitabevi 1952.