Bölümümüz Eğitim Program Komisyonu Üyeleri
Prof.Dr. Tülay Oğuz
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu
Araş.Gör. Ayşenur Varol