Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ1
1928 yılında Adana’da doğdu.
Eğitim ve Akademik Yaşam
1943- Adana Kız Lisesi
1947- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans
 
1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Asistan  (Araştırma Görevlisi)
1958-59: Ford Vakfı’nın bursu ile  University of Chicago Graduate Library School, Uzmanlık Eğitimi. Uzmanlık programını izleyen aylarda arşiv yönetimi ile ilgili “General Services Administration, National Archives and Records Service, Archival Course”a devam etmiştir.
1958- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Doktor
1961- İngiliz Kültür Heyeti tarafından verilen bir burstan faydalanarak 4 ay süre ile  İngiltere’ye gitti. Londra’da British Museum Kütüphanesi’nde doçentlik tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu.
1961- “American Library Association”ın tarafından verilen burs ile Almanya ve Fransa’ya araştırma gezisi.
1964- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doçent
1968- Tahran Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde eğitmen olarak bir aylık yoğun kurs
1980-82: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Başkan
1989- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör
1990-93: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Başkan
1993- Emeklilik
1993-2000: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü
1996- Milli Güvenlik Akademisi 42. Dönem  Mezunu
1996-97: Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri
Tezler
Doktora- “Meşrutiyetten Bu Yana Tesis Edilen Yüksek Öğretim Müesseselerinden Ankara Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Kütüphanelerinin Bugünkü Durumları İle İstikbalde Arzetmeleri Düşünülen Şekil”
Doçentlik- “Muhteva Analizi Açısından Anglo-Amerikan Kitaplarında Atatürk ve  Devrimleri”
Kitaplar
– Mc Colvin, Lionel. Halk kütüphaneleri yayma faaliyeti. Çev. Berin U. Yurdadoğ. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1963.
Kitaplıkbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974.