Prof. Dr. Mustafa Akbulut

Prof. Dr. Mustafa Akbulut

1936 yılında Adana’nın Bahçe ilçesinde doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşamı

1955- Ankara Atatürk Lisesi

1960- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Lisans

1964- Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak doktora yapmak üzere Amerika’ya gitti.

1967- Oklahoma University, Graduate School of Library Science, Yüksek Lisans

1975- Pittsburgh University, Graduate School of Library and Information Science , Doktora.

– İki yıl Pittsburgh Üniversitesi Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Okulu’nda asistanlık yaptı.

1975- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistan (Araştırma Görevlisi)

1982- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doçent

Aralık 1989- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör

1993-1999: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Başkan

2002- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Emeklilik

Eylül 1999-   Atılım Üniversitesi’ nde “Uygarlık Tarihi”, “Sanat Tarihi”, yabancı öğrencilere “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi”; Güzel Sanatlar Tasarım ve İç Mimarlık Fakültesinde ve İşletme Fakültesinde yüksek lisans dersleri vermiştir.

Mesleki Deneyim ve Ödüller

1967-1969: New York’ta Queensborough Halk Kütüphanesinde Danışma Kütüphanecisi,

1971- BETA PHI MU Uluslararası Kütüphanecilik Şeref Cemiyeti Üyeliğine seçildi.

1972- “New York Eyaleti Profesyonel Halk Kütüphanecisi” sertifikası aldı.

1971-74- Carnegie Library of Pittsburgh Sanat ve Müzik Bölümü Danışma Kütüphanecisi.

Tezler

Lisans- “Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kütüphanesi’nin Eleştirel Bir İncelemesi”

Doktora- “Planning for the Development of Public Libraries in Turkey”

Doçentlik- “Teknolojik Gelişmelerin Kütüphanelere Etkisi ve Milli Kütüphanelerde Bibliyografik Denetim”

Kitaplar

– Carleson, Edvard. İbrahim Müteferrika Basımevi ve bastığı ilk eserler. Haz. Mustafa Akbulut. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1979.

Ankara Üniversitesi kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin rasyonelleştirilmesi projesi. Hazl..Mustafa Akbulut, Sekine Karakaş, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1995.

– Bok, Derek.. Yüksek öğrenim .Çevl. Mustafa Akbulut, Sekine Karakaş. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu, 1995.

Bilgi çağı, bilgi merkezleri ve bilgi teknolojileri sempozyumu: Bildiriler, 7-9 Mayıs 1997, Ankara. Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Akbulut, Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1999.

– Dearstyne, Bruce W. Arşivsel girişim: Modern arşivcilik ilkeleri, uygulamaları ve yönetim teknikleri. Çevl. Mustafa Akbulut, A. Oğuz İcimsoy. İstanbul: 2001.

38. ICANAS Bildiri Kitabı, 10-15 Eylül 2007, Konu Sorumlusu ve İngilizce Editörü: Mustafa Akbulut, Zeki Dilek ve diğerleri.  Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2009.

Geçmişten Geleceğe köprü Milli Kütüphane. İngilizceye Çeviren: Mustafa Akbulut. Yayına Hazırlayanlar: Gönül Büyüklimanlı, Asuman Akdemir, Nermin Avşar, vd.. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 2011.