Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu
29 Haziran 1931 yılında Nevşehir’de doğdu.
Eğitim ve Akademik Yaşam
1949- Adana Erkek Lisesi
1960- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Lisans
 
1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistanlık (Araştırma Görevlisi)
1965- Ford Vakfı’nın bursuyla Amerika’ya gitti. Rutgers Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde bazı derslere katıldı. Yurda dönmeden Kanada’da iki üniversitenin kütüphanelerini ziyaret etti. Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde bir ay süreyle çalıştı.
1968- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü, Doktora
1982- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü, Yardımcı Doçent
1986- Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Doçent (1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kadro sıkıntısı yaşandığı için Gazi Üniversitesi’ne geçti)
1986- Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkanı
1991- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Profesör
1998- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Emekli
04 Nisan 2019 Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Mesleki Deneyim
1959-62 Milli Kütüphane
Tezler
Lisans- “Bölge kütüphaneleri ve Nevşehir Vilayetindeki tatbikat konusunda bir araştırma denemesi” (Emily Dean birincilik ödülü)
Doktora- “Türk Kütüphaneleri İçin Konu Başlıkları”
Kitaplar
Kataloglama kuralları: Anglo-American Cataloging Rules (North American Text. Chicago: ALA, 1967)’un Türkçe örnekler eklenerek yapılan çevirisi. Hazl: Necmeddin Sefercioğlu, Bengü Çapar, Aynur Ertunç. Ankara: TÜBİTAK, 1980.
Özleştirilmiş kataloglama kuralları: Basitleştirilerek yeniden yazılmış Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2. Haz.Necmeddin Sefercioğlu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.
Remzi Oğuz Arık bibliyografyası: Yayınları, hakkında yazılanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989.
Arayış: Kütüphanecilik ve kütüphaneler üzerine görüşler ve düşünceler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.
Kataloglama için kurallar. Haz. Necmeddin Sefercioğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, 2003.
Türk Ocağı’na hizmet edenler. Ankara: Türk Yurdu, 2004


Prof. Dr. Ersin Özarslan tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun hayat hikayesi ve yayınları” başlıklı çalışma