Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu (1931 – 2019)

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu

29 Haziran 1931 yılında Nevşehir’de doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşam

1949- Adana Erkek Lisesi

1960- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Lisans

 

1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistanlık (Araştırma Görevlisi)

1965- Ford Vakfı’nın bursuyla Amerika’ya gitti. Rutgers Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde bazı derslere katıldı. Yurda dönmeden Kanada’da iki üniversitenin kütüphanelerini ziyaret etti. Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde bir ay süreyle çalıştı.

1968- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik

Bölümü, Doktora

1982- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik

Bölümü, Yardımcı Doçent

1986- Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Doçent (1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kadro sıkıntısı yaşandığı için Gazi Üniversitesi’ne geçti)

1986- Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkanı

1991- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Profesör

1998- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Emekli

04 Nisan 2019 Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.

Mesleki Deneyim

1959-62 Milli Kütüphane

Tezler

Lisans- “Bölge kütüphaneleri ve Nevşehir Vilayetindeki tatbikat konusunda bir araştırma denemesi” (Emily Dean birincilik ödülü)

Doktora- “Türk Kütüphaneleri İçin Konu Başlıkları”

Kitaplar

Kataloglama kuralları: Anglo-American Cataloging Rules (North American Text. Chicago: ALA, 1967)’un Türkçe örnekler eklenerek yapılan çevirisi. Hazl: Necmeddin Sefercioğlu, Bengü Çapar, Aynur Ertunç. Ankara: TÜBİTAK, 1980.

Özleştirilmiş kataloglama kuralları: Basitleştirilerek yeniden yazılmış Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2. Haz.Necmeddin Sefercioğlu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

Remzi Oğuz Arık bibliyografyası: Yayınları, hakkında yazılanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989.

Arayış: Kütüphanecilik ve kütüphaneler üzerine görüşler ve düşünceler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.

Kataloglama için kurallar. Haz. Necmeddin Sefercioğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, 2003.

Türk Ocağı’na hizmet edenler. Ankara: Türk Yurdu, 2004


Prof. Dr. Ersin Özarslan tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun hayat hikayesi ve yayınları” başlıklı çalışma