Prof. Dr. Özer Soysal
15 Mayıs 1934’te Senirkent ‘te doğdu.
Eğitim ve Akademik Yaşam
1954- Van Lisesi
1959- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Lisans
1961- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistan (Araştırma Görevlisi)
1964- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doktora
1964-65: Ford Vakfı bursu ile Columbia University, School of Library Service’a araştırma gezisi
1973- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doçent
1989- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör
15 Kasım 1996- Emeklilik
Mesleki Deneyim
1957-58: TUSLOG Kütüphanesi
1958-60: Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi
Temmuz 1972 – Ocak 1975: Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi “Yayın Yönetmenliği”
1978-79: Kütüphaneler Genel Müdürü
Tezler
Lisans- “İlköğretimde Kütüphaneler ve Ankara İlkokullarında Kütüphane Hizmeti” (Emily Dean üçüncülük ödülü)
Doktora- “Eğitimde Kütüphane”
Doçentlik- “Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği”
Kitaplar
Çağdaş eğitim ve Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası, 1969.
Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1969.
Türkiye’de çağdaş bibliyografik-dokümanter hizmetler’in gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1983.
Türk kütüphaneciliği: Bilginin yazgısı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.
Geriye dönük Türk Bibliyografyası’nda bir öncü kaynak olarak Joseph V. Hammer-Purgstall. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1994.
Türk kütüphaneciliği. 6c. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1998-1999.
1.c. Geleneksel yapı’dan yeniden yapılanış’a.
2.c. Kütüphane türleri; görevlendirme ilkeleri
3.c. Derme ve derleme, yönetim-kütüphane, basın’da kütüphane, ‘mevzuat’
4.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/1: XI-XVIII.Yy. ilk yarı
5.c. Belgeler: Ek III/2: Yazıtlar/Yapı: XVIII.Yy. ilk yarı-XIX. Yy. ilk çeyrek
6.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/3: XIX. Yy. ilk çeyrek-XX.Yy. ilk çeyrek