Prof. Dr. Özer Soysal

Prof. Dr. Özer Soysal

15 Mayıs 1934’te Senirkent ‘te doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşam

1954- Van Lisesi

1959- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Lisans

1961- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistan (Araştırma Görevlisi)

1964- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doktora

1964-65: Ford Vakfı bursu ile Columbia University, School of Library Service’a araştırma gezisi

1973- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doçent

1989- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Profesör

15 Kasım 1996- Emeklilik

Mesleki Deneyim

1957-58: TUSLOG Kütüphanesi

1958-60: Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi

Temmuz 1972 – Ocak 1975: Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi “Yayın Yönetmenliği”

1978-79: Kütüphaneler Genel Müdürü

Tezler

Lisans- “İlköğretimde Kütüphaneler ve Ankara İlkokullarında Kütüphane Hizmeti” (Emily Dean üçüncülük ödülü)

Doktora- “Eğitimde Kütüphane”

Doçentlik- “Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği”

Kitaplar

Çağdaş eğitim ve Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası, 1969.

Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1969.

Türkiye’de çağdaş bibliyografik-dokümanter hizmetler’in gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1983.

Türk kütüphaneciliği: Bilginin yazgısı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.

Geriye dönük Türk Bibliyografyası’nda bir öncü kaynak olarak Joseph V. Hammer-Purgstall. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1994.

Türk kütüphaneciliği. 6c. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1998-1999.

1.c. Geleneksel yapı’dan yeniden yapılanış’a.

2.c. Kütüphane türleri; görevlendirme ilkeleri

3.c. Derme ve derleme, yönetim-kütüphane, basın’da kütüphane, ‘mevzuat’

4.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/1: XI-XVIII.Yy. ilk yarı

5.c. Belgeler: Ek III/2: Yazıtlar/Yapı: XVIII.Yy. ilk yarı-XIX. Yy. ilk çeyrek

6.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/3: XIX. Yy. ilk çeyrek-XX.Yy. ilk çeyrek