Prof. Dr. Sekine Karakaş

Prof. Dr. Sekine Karakaş

19 Nisan 1947’de Ankara’da doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşam

1965- T.E.D. Ankara Koleji

1969- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Lisans

 

1977- Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsü, Yüksek Lisans

1981- International Graduate School in Librarianship and Information Science

1986- Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi, Doktora

1988- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Öğretim Görevlisi

1992- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Yardımcı Doçent

1996- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Doçent

2002- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Profesör

2001 yılından bu yana  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı

Mesleki Deneyim

1969-1986 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

1987-1992 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Daire Başkanı

Tezler

Lisans- “Okul Kütüphanelerinde Audio-Visual Materyal Kullanımı”

Doktora- “Kişisel Satın Almalarda Aile ve Çevrenin Rolü”

Kitaplar

ISBN Milletlerarası Standart Kitap Numaralama Sistemi el kitabi ve Türkiye’ de uygulanması. Çev. Sekine Karakaş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1987.

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin rasyonelleştirilmesi projesi. Hazl..Mustafa Akbulut, Sekine Karakaş, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1995.

– Bok, Derek.. Yüksek öğrenim .Çevl. Mustafa Akbulut, Sekine Karakaş. Ankara: Yüksek Ögretim Kurulu, 1995.

– Rowley, Jennifer. Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. Çevl. Sekine Karakaş, Hülya Ünal Can, Aytaç Yıldızeli, Başak Kayıran. Türkçe basımı hazırlayan Sekine Karakaş. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

Türkiye çocuk kültürü bibliyografyası (1928-2000). Haz. Sekine Karakaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2001.