Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), Ankara, 2004