Prof. Dr. Arthur Monroe McAnally

Oklahoma Üniversitesi Kütüphaneler Müdürü ve Kütüphanecilik Okulu Profesörlerinden Dr. Arthur Monroe McAnally 1963 – 1964 öğretim yılında Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü’nde Fulbright profesörü olarak dersler verdi. Kürsü’deki çalışmaları yanında, kendisinden önceki Fulbright profesörü Dr. Ralph H. Hopp’un önerisine uyarak, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’ne bir kütüphane binası kazandırma yolundaki çalışmaları da sürdürdü ve bu konuda hazırladığı bir raporu, 10 Şubat 1964’de Dekanlığa verdi. Dekanlık, McAnally’nin raporunu dikkate alarak çalışmalara başladı. Mimar Ersen Gömleksizoğlu tarafından hazırlanan projenin planlama aşamasında McAnally’nin görüşlerinden yararlanıldı.