Doğum Tarihi: 28 MAYIS 1960

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Kütüphanecilik Ankara  Üniversitesi 1981
Y. Lisans Kütüphanecilik Ankara  Üniversitesi 1987
Doktora/S.Yeterlik Kütüphanecilik Ankara  Üniversitesi 1992


Görevler: 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Kütüphaneci Kültür Bakanlığı. Milli Kütüphane Başkanlığı 1978-1985
Ar.Gör. Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi 1985-1992
Dr. Ar.Gör. Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi 1992-1993
Yar.Doç. Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi 1993-2002
Doçent. Dr. Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi 2002-2008
Profesör Dr. Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi Mart 2008-2022


Yönetiminde Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri:

Fatma Davulcu. 19. Yüzyıl basım ve yayıncılık faaliyetlerinin kütüphanelere etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2019.

Vedat Gültekin. Türkiye’de Konu Otorite Dizini Çalışmaları: Ankara Üniversitesi Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017.

Ayten Arıkan. Türkiye’de elektronik yayımcılık ve telif hakları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü. 2017.

Üstün Berk Sezgin. Halk Kütüphanelerinde Dijital Hizmetler: Ankara ili örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü. 2015

Gülşah Hamzaoğlu. Şarkiyat yazarlarında otorite dizin sorunu: Ankara üniversitesi örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2015

Moutasim Billah Omed Afganistan Üniversite Kütüphanelerinin Bilginin Organizasyonu Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2015

Güliz Şahin. Avrupa Birliği Halk Kütüphaneleri ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

İlknur Ünal. Türkçe Tabanlı Kütüphane Otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Bulut, Burcu. Avrupa Birliğine entegrasyonda üniversite kütüphaneleri.  Ankara.Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.2004.

Toptaş, Erdal. Uzaktan Eğitim ve Kütüphanecilik Bölümlerinde Uygulanması: A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü İçin Bir Model. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2001

Bayter, Mustafa. Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Kataloglama Sorunları ve çözüm öneriler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998.

Yönetiminde Bitirilen Doktora Tezleri

Gülcan Palo. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Bilgi Gereksinimleri Ve Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 

Okan Koç. Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Yazar Giriş Tutarlılıkları Ve Yazar Otorite Dizini Sorunu. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020

Mustafa  Bayter. Web sayfalarının metada açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Projelerde Yaptığı Görevler:

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Desteklenmesi. Proje Yürütücüsü. Ankara Üniversitesi BAP. 2015-2017

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane koleksiyonu Niteleme ve Otomasyon Projesi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Proje Yürütücüsü. 2012.

PES –Improving the Quality of Public Employment Services Operation TR07H1.03- 01/001  Senior Non-Key Expert  Library & Research Centre Development. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  tarafından finanse edilmektedir

Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri tabanı Projesi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje Yürütücüsü. 2010

ADK-Açık Ders Kaynakları Projesi DPT destekli proje. Araştırmacı 2009-2011

Ankara Üniversitesi,   Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarının Bibliyografik Denetimi ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Proje Yürütücüsü. 2008-2009

Üniversiteler içi Belge Yönetimi ve Arşiv sistemi geliştirme projesi. Proje no: 107K195 Araştırmacı. TÜBİTAK 1001 projesi destekli Ankara Üniversitesi Projesi.2007-2008

Ankara Üniversitesi Elektronik veri tabanlarının kullanım eğitimi ve verimliğin artırılmasının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2006

Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2005

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü. Proje yürütücüsü.  Ankara Üniversitesi. 2004

Ankara Üniversitesi için elektronik bilgi erişim modeli Proje yürütücüsü Ankara Üniversitesi. 2003

PULMAN-XT Projesi. Avrupa Topluluğu Komisyonu… Proje Sorumlusu Haziran 2002-Eylül 2003.

Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi. Destekleyen : Kültür Bakanlığı.  Proje Yürütücüsü. 2000.

Atatürk Döneminde Yurt dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası Projesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi. Veri Koordinatörü. 1998–2000

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Kontrol Grubu Üyesi 1999-2005

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Rasyonelleştirilmesi projesi.  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Projesi Proje Yürütücüsü 1995

İdari Görevler:

Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü 2012- Ağustos 2020.

Bilgi Hizmetleri Koordinatörlüğü Haziran 2009-2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. 2007-2008

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Şubat2001-Haziran2009

Kütüphane Sorumluluğu                              Ankara Üniversitesi DTCF                             1997–2001

Bölüm Başkan Yardımcılığı                           Ankara Üniversitesi                                        1996-1997

Danışmanlık: 

Türkiye Bilişim Derneği Kültür Ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu. 2012-2018.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kullanıcı Odaklı e-yayın ve İçerik Arama Motoru Projesinde AR-GE faaliyetleri kapsamında Danışmanlık. Şubat-Ağustos 2011.

Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Bilgisayar ortamına aktarılması projesinde Kataloglama ve Sınıflama konusunda danışmanlık. Eylül-Aralık 2009

MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan Türkiye’de Eğitim konusundaki araştırmaların derlenmesi ve internet ortamında hizmete sunulmasına yönelik olarak yürütülen araştırma projesinde danışmanlık. 2000–2003.

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler-Görevler:

 Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunca 15.02.2011 tarihinde kabul edilen Açık Ders Malzemeleri Desteği Yönergesi uyarınca oluşturulan Açık Ders Malzemeleri Yönetim Kurulu Üyeliği.2011-2020

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi(ÇOGEM) Danışma Kurulu Üyeliği. 2010-2020

Ankara Üniversitesi Dergi Editörler Yönetim Kurulu. 2010 – 2020

Ankara Üniversitesi Atama Yükseltme İlkeleri Komisyonu üyeliği. 2009-2020

Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulunun 13256 sayılı kararı ile “Ankara Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Başvurularında Değerlendirilecek Akademik ve İdari Etkinlikler ve Puanlama ilkeleri” nin A)Yayınlar ve Atıflar başlıklı bölümünde yer alan 5. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu” üyeliği. 2006–2008.

e yazışma” konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan komisyon üyeliği. 2007.

TÜBA Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Çalışma Grubu Üyesi Ankara Üniversitesi Temsilcisi.2007-2017

Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. 2001 Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir.

Bilgi Dünyası Dergisi’nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. 2010. Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir

Belge ve Bilgi Araştırmaları dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği 2006-

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı 1996–2002

Unesco Türkiye Milli Komisyonu Kütüphanecilik, Arşiv ve Dokümantasyon Alt Kurulu Üyeliği 1997-2005.

Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu üyeliği 1998–2002

 

Ödüller: A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün bilime katkı niteliğindeki bitirme tezlerine verdiği Emily Dean ödülü üçüncülüğü.


YAYIN LİSTESİ

Kitap:

 1. Atılgan, Doğan. Dewey Onlu Sınıflaması Ve Konu Başlıkları Kılavuzu. Necmeddin Sefercioğlu ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2017
 2. Atılgan, Doğan. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de beşerî bilimlerin inşası  (elli portre). Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008
 3. Atılgan Doğan. Liseler için Kütüphanecilik. 4. baskı. Oya Gürdal ve Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte Ankara. MEB 2006.
 4. Atılgan, Doğan. Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985–1990). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1996.

SSCI Kapsamındaki Dergilerde Tam metin Makale:

 1. Atılgan, Doğan “ RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation” Nevzat Özel ve Tolga Çakmak ile birlikte. DOI:4403/j1is.iL-10953.  JLIS.IT. V. 6, Issue: 2,  2015 Pages: 163-179
 2. Atılgan, Doğan. “An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University digital library” Cemal Atakan, Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte. ELECTRONIC LIBRARY    26 ( 2 )  249-259
 3. Atılgan, Doğan. “An Evaluation of the use of the Digital libraries at Ankara University, Turkey.” Özlem Bayram ile birlikte JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 32 (1): 86-93 JAN 2006 86-93
 4. Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”, Mustafa Akbulut ile birlikte IFLA JOURNAL. 2 (1995) 83-88.
 5. (Akbulut, Mustafa. Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”. Farsçaya çeviren Abdollah Najafi. Faslname – Ye ketab. Tahran: National Library of Iran. 1998 116–126)

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan İngilizce makaleler:

 1. Atılgan, Doğan “Awareness, Perceptions, and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA)” Nevzat Özel ve Tolga Çakmak ile birlikte. Cataloging & Classification Quarterly, 52, 6-7 (2014). Pp 660–676, DOI: 10.1080/01639374.2014.945023
 2. Atılgan,Doğan “University Libraries in Turkey” Bülent Karasözen ile birlikte, Bibliothek. Forschung und Praxis 32(2), 229-231, 2008.
 3. Atılgan, Doğan. “The state of the Art in Cataloguing in Turkey” International Cataloguing and Bibliographic Control. 25, 3 (July-September1996) 49-50
 4. Atılgan, Doğan. “The Contribution of Turkish Library Journals to Future Development of Librarianship in Turkey” Focus-on-International-and-Comparative-Librarianship. 27 (1) 10 May 96, p.18-23.

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan Türkçe makaleler :

 1. Atılgan, Doğan “Yazar otorite dizininde karşılaşılan sorunlar: Ankara Üniversitesi örneği.” Okan Koç ile birlikte. Bilgi Dünyası, 22(1), 2021. 1-30. doi: 10.15612/BD.2021.550
 2. Atılgan, Doğan “Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma ”. Bülent Karasözen ve Burcu Umut Zan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 24, 2 (2010) 235-257.
 3. Atılgan, Doğan “Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi”. Yusuf Yalçın ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 23, 4 (2009) 769-802
 4. Atılgan, Doğan “Bilgi yönetimi kavramı ve gelişimi” . Türk Kütüphaneciliği. 23, 1 (2009) 201-212
 5. Atılgan, Doğan “Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi” Cemal Atakan ve Burcu Bulut  ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 392-413
 6. Atılgan, Doğan “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 451-458
 7. Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi” Özlem Bayram, Sacit Arslantekin ve Cemal Atakan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 20, 4 (2006) 373-389
 8. Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Özlem Bayram ile birlikte, Bilgi Dünyası, 7, (1) 2006 ss. 63-76
 9. Atılgan Doğan. “Bilimsel yayınlarda üniversitelerin yeri”. Türk Kütüphaneciliği. 19, 1(2005) 97-104
 10. Atılgan Doğan. “Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri” Türk Kütüphaneciliği. 17, 4(2003) 381-385
 11. Atılgan, Doğan. “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri” Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002) 155–162.
 12. Atılgan Doğan. “Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Yayın Yaşamındaki Yeri” Türk Kütüphaneciliği. 16, 3(2002)
 13. Atılgan, Doğan. “Üçüncü Bin Yıla Girerken Kütüphanelerimiz” Türk Kütüphaneciliği. 12, 1 (1998). 47–53.
 14. Atılgan, Doğan. Kütüphanecilikte Son Gelişmeler” Türk Kütüphaneciliği. 12, 2 (1998) 101-103
 15. Atılgan, Doğan. Çiğdem Türkan “A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü almış Bitirme Tezlerinin Bibliyografyası” Türk Kütüphaneciliği. 9, 4 (1995) 435–447.
 16. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi”. Türk Kütüphaneciliği.  9, 1 (1995) 10-20.
 17. Atılgan, Doğan. “Education for Librarianship in Turkey” Türk Kütüphaneciliğ. 9, 3 (1995) 265–267.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Dogan Atilgan, “Türkiye’de Kataloglama Çalışmaları”. Çağrılı konuşmacı Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu 14-15 Eylül 2017, İstanbul.
 2. Dogan Atilgan, “RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation”. With Nevzat Özel, Tolga Çakmak. Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue. FSR 2014, International conference, Rome 27-28 February 2014.
 3. Atılgan, Doğan “Nevşehir’de kültür ve kütüphaneler”. Uluslararası nevşehir tarih ve kültür sempozyumu Bildirileri., 16-19 Kasım 2011. NEVŞEHİR. 2. c içinde. Nevşehir. Nevşehir Üniversitesi, 2012. 329-352 ss.
 4. Atılgan, Doğan “Cumhuriyet’in 85. Yılında Yayıncılığımız ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları” . Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Yayına Hazırlayanlar: Remzi Demir, Doğan Atılgan.Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008.
 5. Atılgan, Doğan “Açık erişim olgusu ve Ankara Üniversitesi” Balkan Ülkeleri Kütüphaneler arası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu Bildirileri. 5-7 Haziran 2008. Burcu Keten ile birlikte. Yayına hazırlayan Ender Bilar, Yaşagül Ekinci. Edirne. Trakya Üniversitesi. 2008
 6. Atılgan, Doğan “An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata” Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte.Proceedings of the I.International Conference on multidisciplinary information science and Technologies, InSciT2006 Merida-Spain. October, 25th-28th,2006 içinde editor Vicente P. Guerrero-Bote. Merida: Instito ağabeyerto del Conocimiento, 2006. 1. c. 333-338
 7. Atılgan, Doğan. “İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri” 1. Uluslararası bilgi hizmetleri sempozyumu: İletişim. 25–26 Mayıs 2006 İstanbul, Bildiriler içinde. Yayına hazırlayanlar Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2007.237-246.
 8. Atılgan, Doğan. “Kataloglama eğitimindeki yenilikler ve Türkiye’deki durum” Kütüphaneciliğin Destanı uluslararası sempozyumu bildiriler. 21–24 Ekim 2004, Ankara, içinde Ankara: DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. 211–221
 9. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kütüphanecilik eğitimi ve yeni bin yılda hedefler” Bilginin Serüveni: Dünü,Bugünü, Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50.yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999. .içinde Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999. 144-163.

Uluslararası poster sunumu:

 1. Atılgan, Doğan “The New Face of Information Retrieval: The Ankara University Open Access Platform” Sekine Karakas ile birlikte. 74. İFLA Genel Konferansı. Quebec. Kanada.24 Ağustos 2008

Kitap içinde bölüm

 1. Atılgan, Doğan. “ Milli Kütüphane: Kuruluş öyküsü ve örgütsel yapı” Bilgi Merkezlerinde Yönetim I. Yayına hazırlayanlar Erol Yılmaz, Leyla Kanık. İstanul: Hiper Yayın, 2021. 717-740.
 2. Atılgan, Doğan. “Elektronik Kitap ve Gelişim Süreci”. Işık Önder ile birlikte. Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan / Yayına hazırlayanlar: Umut Al ve Zehra Taşkın.- Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. 175-183
 3. Atılgan, Doğan. “Üniversite kütüphanelerinde hizmet anlayışı” Prof. Dr. Gülbün Baydur’a Armağan, yayına hazırlayanlar Özgür Külcü, Nevzat Özel, Tolga Çakmak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü, 2012. 9-16
 4. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kataloglamanın Dünü, Bugünü, Yarını” Dr. Meral Alpay’a Armağan Editör Hülya Dilek Kayaoğlu. İstanbul. 2007.
 5. Atılgan, Doğan. “ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü” Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi Tarihçe içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006. 13-42
 6. “ e-Türkiye sürecinde kütüphaneler” Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde. Editör: Mehmet Emin Küçük. Ankara: TKD, 2005. 101–105
 7. Atılgan. Doğan. “Yeniden Yapılanmaya Doğru Halk Kütüphaneleri” Nail Bayraktar’a Armağan. İçinde. Editör Hüseyin Türkmen. İstanbul, Atatürk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2004. C. 18-24
 8. Atılgan, Doğan. “Yazma Eserlerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Hizmete Sunulması: DTCF Kütüphanesi Deneyimi” Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı. Editör: Ersin Özaslan.Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001. 155–159
 9. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Yayın Hayatı” Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1999, 149–157
 10. Atılgan, Doğan. “Kütüphanecilik Dergilerinin Mesleğe Katkıları”, Kütüphanecilik bölümünün 25.yılı Armağan Kitabı. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü,1997. 109–114.
 11. Atılgan, Doğan. Fatoş Subaşıoğlu.“Türk Bilim Politikasında Bilgi Bilim ve Teknoloji” Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994. 32–38.
 12. Atılgan, Doğan. “Unimarc” Dr. Osman Ersoy’a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. 196–203
Yayın Editörlüğü
 1. Atılgan, Doğan. Dijital Kütüphaneler el kitabı: Tasarım, geliştirme ve etki. İstanbul: Hiper yayın, 2020.
 2. Atılgan, Doğan. Kütüphanelerde Konu Otorite Dizini Oluşturma. Yazan Vedat Gültekin. İstanbul: Hiperyayın. 2019.
 3. Atılgan, Doğan. Cumhuriyetin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Görsel ve Sosyal Tarihi. Genişletilmiş 2. Basım. Tamay Başağaç Gül ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2017
 4. Atılgan, Doğan. Rektörlerinin gözünden Ankara Üniversitesi (1946-2017)i Genişletilmiş 2. Basım. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2017
 5. Atılgan. Doğan. Cumhuriyetin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Görsel ve Sosyal Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2016
 6. Atılgan. Doğan. Rektörlerinin gözünden Ankara Üniversitesi: 70 yıllık bir Cumhuriyet Çınarı (1946-2016)Ankara: Ankara Üniversitesi, 2016
 7. Atılgan, Doğan. Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008
 8. Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesinin Kuruluşunun 60. yılına Armağan: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültür ve Sanatı konusunda seçme makaleler. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006
 9. Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. yılı anısına Armağan. Ankara: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 10. Atılgan, Doğan. Cumhuriyetimizin 80. yılında Üniversitemizin Dünü-Bugünü ve Geleceğe Bakışı. Rektörlerimizin eğitim yılı açış konuşmaları(1946–2004). Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003
 11. Atılgan, Doğan.ve diğerleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurt Dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2000
 12. Atılgan, Doğan. Kütüphaneciliğimizde 40 yıl. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999
 13. Atılgan, Doğan. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 1996, Perşembe. Bildiriler. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1996
 14. Atılgan, Doğan. Dr. İlhan Kum’a Armağan. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994.
 15. Atılgan, Doğan. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 40. Yılı. Bildiriler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989

Ulusal /Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. Atılgan, Doğan “Bilginin Düzenlenmesinde Tutarlılık” Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu 14-15 Eylül 2017, İstanbul. 7. Oturum: Kataloglamada eşgüdüm merkezi çalıştayı
 2. Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Elektronik Kaynakları ve Kullanıcı Analizi”. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu., 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir Nevşehir Üniversitesi
 3. Atılgan,Doğan. “Bilgi Merkezlerinden nasıl yararlanılır” Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Çarşamba Konferansları. 19 Ekim 2011 saat.14.00 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Konferans Salonu
 4. Atılgan, Doğan. “Kent İhtisas Kütüphanelerinde Hizmet Anlayışı”. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu, 26-27 Mart 2010. Erciyes Üniversitesi. Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı. Ankara. Detay Yayıncılık. 2010. 17-27 ss.
 5. Atılgan, Doğan. “Kütüphanelerde RFID uygulamaları ve Ankara Üniversitesi örneği”.Kütüphanelerde RFID Uygulamaları Ulusal Sempozyumu(KRFID2010). Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. ITU İstanbul.14 Aralık 2010
 6. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de açık arşiv çalışmaları ve Ankara Üniversitesi örneği”. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık I. Ulusal Kurultay Bildirileri. Editör Prof. Dr. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK, 2006. 33-40
 7. Atılgan, Doğan “Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler” Sosyal Bilimlerde Süreli yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara Yeni Avrasya yayınları, 2005.
 8. Atılgan, Doğan. “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Dijitalleştirilmesi.” 41. Kütüphane Haftası. 30.Mart.2005. Milli Kütüphane Ankara.
 9. Atılgan, Doğan “Bilimsel bilgiye erişim önemi ve Türkiye eğitim araştırmaları veri tabanı” Akademik Bilişim 2003, 3-5 Şubat 2003, Çukurova Üniversitesi, Adana
 10. Atılgan, Doğan “ Elektronik Kütüphanelerin gelişimi ve Ankara Üniversitesinde Elektronik Kütüphane Kullanımı” Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002
 11. Atılgan, Doğan.“Üniversite Kütüphanelerinde Teknik Hizmetlerde İşbirliği” Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri, 16-23. Ekim 1998. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1999
 12. Atılgan, Doğan. “Türkiye Bibliyografyasının Başlangıcından Bugüne Kataloglama ve Sınıflama Açısından Değerlendirilmesi”, 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi, 64-72. Haziran 1996.Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1998.
 13. Atılgan, Doğan. “Üniversite Kütüphanelerinin Eğitimdeki Yeri ve DTCF Kütüphanesi”. Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyum Bildiriler. Nisan 1996. Ankara: Ankara Üniversitesi. 1998.
 14. Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglamada Karşılaşılan Sorunlar”, Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri. /Yayına Hazırlayan Hasan S. Keseroğlu. 138–144. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1991.

Ulusal kongre/bilimsel toplantılardaki panellerde panelist olarak yer almak.

 1. Atılgan, Doğan. “Açık Eğitim Kaynakları” 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu 27 Ekim 2016, Ankara
 2. Atılgan, Doğan. “Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği” 48. Kütüphane Haftası. 28 Mart 2012 Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. Nevşehir
 3. Atılgan, Doğan. “TKD Genel Başkanlar oturumu”. TKD kuruluşunun 60 yılı etkinlikleri. 18 Aralık 2009. Milli Kütüphane. Ankara
 4. Atılgan, Doğan. “Açık erişim olgusu ve üniversite ve araştırma merkezleri için önemi”. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2009. Giresun Üniversitesi. Giresun
 5. Atılgan, Doğan. “ Bilgi erişimde yeni bir yüz:  Yazma eserlere internet üzerinden erişim”  02 Şubat 2009. Akademik Bilişim 2009. Harran Üniversitesi, Urfa.
 6. Atılgan, Doğan. “Bilgi Yönetiminin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi”. Ulusal e-devlet konferansı 4-5 kasım 2008. Ankara
 7. Atılgan, Doğan. “ Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi Açık Erişim platform” Açık Arşivler ve Karşılıklı İşlerlik oturumunda sunulan bildiri. 01 Şubat 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 8. Atılgan, Doğan. “ Açık ders malzemeleri konsorsiyumu protokoller Ankara Üniversitesi açık ders malzemeleri:AnkADEM” Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) çalışmaları Açık Oturumunda sunulan bildiri. 31 Ocak 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale
 9. Atılgan, Doğan “Ortaklık Esaslı Bilgi ve Araştırma Merkezleri: Atölye II Kentsel Yenilik(İnovasyon) Sisteminin Bilgi Sistemi Alt Yapısı ve Yeni ÜSİ Modeli” Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi Sempozyumu, 20-21 Ocak 2007.
 10. Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi açık arşiv uygulaması” Sacit Arslantekin ve Özlem Bayram ile birlikte. 10 Şubat 2006. Akademik Bilişim 2006 Pamukkale Universitesi. Denizli
 11. Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması” 10. İnternet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 12. Atılgan, Doğan. Halk Kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması. 40. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2004. Milli Kütüphane Ankara.
 13. Atılgan, Doğan “Veri tabanlarının kullanım istatistikleri açısından değerlendirilmesi” Akademik Bilişim 2004, 11-13 şubat 2004 KTÜ. Trabzon.
 14. Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Sayısal Uçurumu Nasıl Yok Ederiz”. İnternet Haftası. 12 Nisan 2002. Ankara.
 15. Atılgan, Doğan “Telif hakları ve kütüphaneler” e-Türkiye sürecinde kütüphaneler 38. kütüphane haftası bildirileri, 25-31 Mart 2002 Ankara. Ankara: TKD, 2002
 16. Atılgan, Doğan “Özlük Hakları” Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri. 180-183. Nisan 2001. Ankara: TKD, 2001
 17. Atılgan, Doğan” Birliğe ne kadar hazırız”. Küreselleşme-Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri 36. Kütüphane Haftası Bildirileri. 303-307   Nisan 2000. Ankara. TKD Ankara Şubesi. 2000.

Uluslararası İndekslerde Taranmayan Dergilerde Türkçe Makale:

 1. Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglama Projesi: MARC” Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 9-13.
 2. Atılgan, Doğan. “ Eğitim ve Kütüphane” Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 69-72.
 3. Atılgan, Doğan. “Türkçe Genel Kültür Ansiklopedilerinde Kütüphane, Kütüphaneci ve Kütüphanecilik Maddeleri” Türk Kütüphaneciliği. 3, 2 (1989) 82-89
 4. Atılgan, Doğan. “Kataloglamanın Standartlaşmasında Milli Kütüphanenin Rolü” Türk Kütüphaneciliği. 2, 1 (1988) 42-47
 5. Atılgan, Doğan. “Kataloglamada Standartlaşma” Türk Kütüphaneciliği. 1, 2 (1987) 71-78.
 6. Atılgan, Doğan. “Beyin Göçü”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 35, 3 (1986) 27
 7. Atılgan, Doğan. “Milli Kütüphane ve Okuyucu Analizi” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 34, 3 (1985) 127-133