13 Eylül 1967 ‘de Ankara’da doğdu.

Eğitim ve Akademik Yaşam
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde lisans (1988), yüksek lisans (1991) ve doktora (1997) programlarını tamamlamıştır. ABD ‘de St. John’s Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Biliminde MLS diploması almıştır (2003).

 

 Mesleki Deneyim 

UNICEF, ODTÜ ve Merkez Bankası ‘nda kütüphaneci olarak görev yaptıktan sonra 1991 tarihinde Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olmuş; 2000-2004 yılları arasında akademik çalışmalarını ABD’nin  NY eyaletinde St. John’s Üniversitesi’nde yüksek lisans programında burslu asistan (Graduate assistant) olarak yürütmüştür.   Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

 

Ödüller

  • 1989 Emily Dean Tez Ödülü: American Librarian Association (ALA) tarafından Türkiye’de Halk Kütüphanelerinde İnsangücü Planlaması başlıklı tez.
  • 1989 Perran Özben İkincilik Ödülü: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bölüm mezunlarının not ortalamalarına göre verilen derece.

 

Tezler
Lisans: Halk Kütüphanelerinde İnsangücü Planlaması.

Y. Lisans: Özel kütüphanelerde kullanıcı analizi sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora: Atıf İndeksi ve Atıf Analizi: Enformetrik Bir Model Çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Verdiği Dersler

Lisans: Enformetri, Metadata, Bilgi Kaynakları Yönetimi, Meslek İngilizcesi, Sınıflama Sistemleri (Library of Congress)

Y.Lisans: Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri Sosyal Epistemoloji, Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetimi,

Doktora: Thesaurus ve Otomatik Dizinleme, Kurumsal Metadata

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.    Işık, D., Ö.G. Demirtel.  Akademisyenlerin Akademik Sosyal Ağlara Yönelik Tutumları: Ankara Üniversitesi Örneği. Türk Kütüphaneciliği 2021: 35 (2). 208-231.

A2.    Işık, R., D. Işık, Ö.G. Demirtel. Koha Açık Kaynak Kodlu Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Türkiye’de Kullanımı. Library, Archive and Museum Research Journal  2021 (2). 1-20.

A3.    Işık, D., Ö. G. Demirtel.  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2) 2020.

A4.   Demirtel H., Ö. Gökkurt, “Ulusal Stratejiler Çerçevesinde Birlikte Çalışabilirlik Eylemlerinin Değerlendirilmesi”, DTCF Dergisi, Cilt: 57, Sayı 1,  s.226-256, 2017.

A5.    Demirtel H., Ö.G. Bayram, “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Verimliliğe Katkısı: Kalkınma Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, Cilt:15, Sayı:1, s. 91-101, 2014.

A6.    Özdemirci, F., Ö.G. Bayram, M.A. Ünal. ERM Implementation and Future Directions at Ankara University: A Case Study.  International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), 4 (1), 2013. 1-11. http://www.igi-global.com/article/erm-implementation-and-future-directions-at-ankara-university/84988

A7.    Karasözen, B., Ö.G. Bayram, B.U. Zan, “WoS ve Scopus Veritabanlarının Karşılaştırması”, Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 2011: 238-260.

A8.    Karasözen B., Ö.G. Bayram, B.U. Zan, “1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi”. Türk Kütüphaneciliği 23(1) 2009: 4-21.

A9.    Atakan C., D. Atılgan, Ö. Bayram ve S. Arslantekin, “An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University Digital Library”, The Electronic Library. 26(2) 2008: 249-259.

A10. Atılgan, D. ve Ö. Bayram, “An Evaluation of Faculty Use of the Digitial Library at Ankara University, Turkey”, The Journal of Academic Librarianship, 32 (1) 2006: 86-93.

A11. Arslantekin, S., Ö. Bayram, D. Atılgan, C. Atakan, “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri tabanları Kullanım Analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 20 (4), 2006: 373- 389.

A12. Atılgan, D. ve Ö. Bayram “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Bilgi Dünyası, 7(1), 2006: 63-76.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.   Gökkurt Ö., Demirtel H., “Sosyal medyada kurumsal arşivleme sorunu”, Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Konferansı (ÜNAK 2014) Bildiriler Kitabı (2016), Yayına hazırlayanlar: Özel N., Çakmak T., Ankara, 226-234.

B2.   Bayram Ö.G., Demirtel H., “Effect of ICT on information sharing in enterprises: The case of Ministry of Development”, Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2014). 1 (2014), 94-101.

B3.   Demirtel H., Bayram Ö.G., “Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147 (2014), 189-196.

B4.   Keloğlu-İşler E.İ., Ö. Bayram“Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 147 (2014), 550-553.

B5.   Zan, B., Karasözen, B. and Ö. Bayram. “Collaboration Studies in Turkey: A comparison of Web of Knowledge With Scopus”. 9th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics & 14th COLLNET Meeting Proceedings, Tartu, Estonia. August 15-17 2013. 89-99.

B6.   Bayram Ö., F. Özdemirci, T. Güvercin, “Developing Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comperative Study”. Procedia – Social and Behavioral Sciences vol.73, 2013: 526-533.

B7.   Turan F., Ö. Bayram,  “Information Access and Digital Library use in University Students’ Education: The Case of Ankara University”, Procedia – Social and Behavioral Sciences vol.73, 2013: 736-743.

B8. Özdemirci, F., Ö. Gökkurt Bayram, M. A. Ünal.  “Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University”, 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012.

B9.   Bayram Ö., F. Ozdemirci. “Transition Process of E-records Management and Archiving System in Universities: Ankara University”.  Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011, Kos, Greece, September 9 – October 3, 2011. In Integrated Information (IC-ININFO 2012), Kos, Greece, August 30 – September 3, 2011. 147-149. Editors:  G. A. Giannakopoulos, D. P. Sakas. Piraeus, Greece, Institute for the Dissemination of Arts and Science 2011.

B10. Karasözen B., Ö. Bayram, B.U. Zan . “Collaboration Studies in Turkey: The Case of Polymer Science”. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) & 12th COLLNET Meeting Proceedings. September 20-23. İstanbul Bilgi University. İstanbul, Turkey, 259-267, 2011.

B11. Özdemirci F., Ö. G. Bayram. “Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. In Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, 395-403, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

B12. Bayram, Ö., D. Atılgan ve S. Arslantekin, “An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata,” Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems INSCIT 2006. Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006.

B13. Bayram, Ö., “Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21- 24 Aralık 2004 (The Saga of Librarianship International Symposium 21 – 24 October 2004). 101-110, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004.

B14. Bayram, Ö., “Elektronik bilginin fiyat politikaları: Ulusal bir model önerisi”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını, 529-543, TKD, Ankara, 1999.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal kitaplar:

C1.   Özdemirci, F., Bayram, Ö. G., Torunlar, M., Saraç, S. ve Yalçınkaya, B. Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemi: Geçiş süreci ve uygulama yönetimi.  Ankara, 2013.  (* Başlıca eserimdir).

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.      “Bilginin Gerçekliği Problemine Sosyal Epistemolojik Bir Yaklaşım”. Kitap Bölümü. Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar, Yayına hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli (1. Baskı) ISBN: 978-605-2015-41-4, İstanbul: Hiperlink, 2017: 247-267.

C3.     “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Yürütülen Lisans Üstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, B.U.Zan ile. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Editörler: Nevzat Özel, Neslihan Er Koçoğlu, ISBN 978-605-136-187-1, 2014: 223-240.

C4.     “Web bir dijital kütüphane mi?” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Anısına, Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004: 96-107.

C5.     “Yoğunlaşma (Concentration) Teorisi ve Atıf Analizinde Uygulanması” Kütüphanecilik Bölümü 25.yıla Armağan, Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997:153-160.

C6.     “Bilgi Kaynağı Yönetimi” Prof. Dr.İlhan Kum’a Armağan, Ankara: TLA, 1994: 41-46.

C7.     “Bibliyometri, Enformetri, Bilimetri ve Librametri” Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan. Ankara: TKD, 1994: 54-59.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.    Bayram Ö., B.U. Zan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı, ISBN 978-605-136-187-1, Ankara, 2014. 223-242.

E2.   Bayram Ö., F. Özdemirci, Z. Sen, Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir. Yayına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. – Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

E3.   Özdemirci, F., Ö. Bayram, B. Yalçınkaya, M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)”,  Akademik Bilişim 2012. 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012, 115-122.

E4.   Bayram, Ö. “Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) Edirne: Trakya Üniversitesi, 1999, 24-34.

E5.   Bayram, Ö. “Dolaşım (Circulation) İstatistikleri ve Kütüphanelerde Enformetrik Analizi: Düzenleme Politikaları” TKD IFLA 1995’e Doğru Sempozyumu Ankara: TKD, 1997, 81-87.

E6.   Bayram, Ö. “Atıf İndeksi (Citation Index)” Kütüphanecilikte Bilgi- Belge Sempozyumu Bildiriler (22-25 Eylül 1992). Ankara: Milli Kütüphane, 1994, 123-128.

E7.   Bayram, Ö. “Enformetri (Informetrics): Bir Deneme” Kütüphane Enformasyon Arsiv Alanında Yeni Teknolojiler, TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri (14 Ekim 1991). Ankara: TKD İstanbul Şubesi, 1991, 215-253.

 

G1. Editörlüğü yapılan kitaplar

G1.1.  Osmanlı Devleti’nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler (Science, Culture and Libraries in Ottoman Empire) Ali Can, Erhan Erkan ve diğerleri ile. Ankara: TKD, 1999.

G1.2.  Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşu’nun 50. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-21 Kasım 1999 (Adventures of Information: It’s Past, Present & Future…50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium 17-21 November 1999) Erhan Erkan, Tayfun Gülle ve başkaları ile. Ankara: TKD, 1999.

G1.3.  21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği. 35. Kütüphane Haftası Bildirileri (Turkish Librarianship Through 21st Century. Proceedings of 35th Library Week) Erhan Erkan ve Erol Yılmaz ile. Ankara: TKD, 1999.

G1.4.  Kültür Politikaları Ve… 35. Kütüphane Haftası Bildirileri (30 Mart-5 Nisan 1998, Ankara) Mustafa Bayter, Serhat Baytur ve Dilek (Bayır) Toplu ile. Ankara: TKD, 1998.

 

G2. Uluslararası dergilerde yayımlanan diğer makaleler

G2.1. Turan, F. ve Ö. Bayram. “E-State Practices in Turkey: Evaluation of Governmental Web Sites” Electronic Journal of Academic and Special Librarianship 10(2). Summer 2009. http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v10n02/turan_f01.html

G2.2.  Bayram, Ö. ve A. Emel, “The Dede Korkut Digital Library: A Student Project Faces The Real World”, Library Student Journal, February, 2007.

G2.3.  Bayram, Ö. “Atıf verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründe Doktora Tezleri Üzerine Bir Uygulama”, Türk Kütüphaneciliği, Cilt 12(1), 1998: 21-32.

 

G3. Uluslararası poster bildiri

G3.1. Akbayrak, E. H. ve Ö. Bayram, C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen, Y. Tonta, “Institutional Repository Movement in Turkey”, Poster. In Proceedings Open Scholarship 2006: New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK).

 

G4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitapta kitap bölümü

G.4.1  Demirtel, Ö.G. Dijital Koruma (Digital Libraries). Dijital kütüphaneler araştırmasının el kitabı içinde: Tasarım kurulum ve etki/Yin Leng Theng…[ve başkaları] editör Doğan Atılgan.-İstanbul: Hiperakademi, 2020.

 

Diğer Çeviriler:

Işık, D., Ö. G. Demirtel (Çevrl.)  Bibliyometri: Araştırma Ölçevleri için Leiden Manifestosu. The Leiden Manifesto for research metrics, D. Hicksa, P. Woutersb, L. Waltmanc, S. Rijcked & I. Rafolse. Nature, 520, 429-431 (23 April 2015) doi:10.1038/520429a. http://www.leidenmanifesto.org/