Bölümümüz öğrencileri, her staj döneminden sonra deneyimlerini ve görüşlerini içeren bir staj raporu hazırlamak ve bu raporu Staj Koordinatörüne iletmek durumundadırlar.
Hazırlanacak staj raporu aşağıda belirtilen unsurları içermelidir:

  • Kapak sayfası (Öğrencinin adı-soyadı, staj yaptığı kurum ve staj tarihleri)
  • İçindekiler sayfası
  • Giriş
  • Staj yapılan kurum ve bu kurumun birimlerinin işleyişi hakkında kısa bilgi
  • Öğrencinin kurumda aldığı görevler, yaptıkları işlemler ve hizmetlere yönelik açıklamaları ve değerlendirmeleri
  • Genel değerlendirme ve sonuç
  • Kaynakça (Gerekiyorsa)

 
Staj raporlarının hazırlanmasındaki amaç, öğrencilerin stajlardan beklenilen faydayı elde edip etmediğini tespit etmektir. Dolayısıyla kurumla ilgili bilgilerin yanı sıra, öğrencilerin saptamalarının, deneyimlerin ve görüşlerin özgün bir biçimde sunulması esastır.